[1]
Священко, З.В. 2019. СЕЛЯНСЬКІ РУХИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН. Ukrainian Peasant. 21 (Jun. 2019).