[1]
Скрипник, О.М. 2016. ВИРОБНИЦТВО АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ У 60-Х – 80-Х РР. ХХ СТ. Ukrainian Peasant. 18 (Jul. 2016).