Browse Title Index


 
 
No 14 (2014) Роль і місце культурно-масових осередків у повсякденному житті українського селянства повоєнної доби Abstract   PDF (Українська)
Т. Д. Федоренко
 
No 15 (2015) Роль місцевої промисловості України в соціально-економічному виродженні села в 1946-1950 рр. Abstract   PDF (Українська)
О. О. Тітіка
 
No 17 (2017) РОЛЬ ОРГАНІВ ДПУ У РЕПРЕСИВНОМУ МЕХАНІЗМІ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНИХ КАМПАНІЙ В УСРР У 1927-1929 РР.(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ) Abstract   PDF (Українська)
В. А. Сливенко
 
No 16 РОЛЬ ПРОМИСЛОВИХ КОМБІНАТІВ СИСТЕМИ НАРКОМАТУ (МІНІСТЕРСТВА) МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В 1943 – 1950 рр. Abstract   PDF (Українська)
О. О. Тітіка
 
No 21 (2019) РОЛЬ СЕЛЯНСЬКИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ ХЛІБНОГО ЕКСПОРТУ В ПЕРІОД НЕПУ Abstract   PDF (Українська)
В. М. Лазуренко
 
No 20 (2018) РОЛЬ СЕЛЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІВОБЕРЕЖНИХ ЄПАРХІЙ) Abstract   PDF (Українська)
І. М. Петренко
 
No 15 (2015) Роль українського фермерства в розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в добу непу Abstract   PDF (Українська)
В. М. Лазуренко
 
No 20 (2018) РОСІЙСЬКА РАДЯНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР. Abstract   PDF (Українська)
В.В. Сокирська
 
No 18 (2017) С. Калінкіна, С. Корновенко, С. Маркова, Н. Романець ««ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» НА СЕЛІ. ФІНАЛ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ (1929 – 1933 рр.)» Abstract   PDF (Українська)
Н. І. Земзюліна
 
No 20 (2018) СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НА ТЕРИТОРІЯХ НОВОЇ СЕРБІЇ ТА НОВОСЛОБІДСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ПОЛКУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ЩОДЕННИКА ПОДОРОЖІ І.А.ГІЛЬДЕНШТЕДТА ЄЛИЗАВЕТГРАДСЬКОЮ ПРОВІНЦІЄЮ (ТРАВЕНЬ – ЛИПЕНЬ 1774 РОКУ)» Abstract   PDF (Українська)
С.С. Дідик
 
No 20 (2018) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАДІЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР. Abstract   PDF (Українська)
О.В. Лук’яненко
 
No 14 (2014) Сільськогосподарська наукова діяльність земських службовців Херсонської губернії Abstract   PDF (Українська)
О. В. Волос
 
No 14 (2014) Сільськогосподарське виробництво на Черкащині в другій половині XIX ст. Abstract   PDF (Українська)
Т. А. Клименко
 
No 14 (2014) Сільськогосподарський розвиток України в контексті формування світової агропродовольчої системи (кінець XIX - початок XX ст.) Abstract   PDF (Українська)
І. М. Жилєнкова
 
No 18 (2017) САМОВРЯДУВАННЯ СЕЛЯН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЯК ЧИННИК СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
І. Г. Верховцева
 
No 18 (2017) СВІТОГЛЯДНИЙ СПРОТИВ БІЛЬШОВИЗМУ З БОКУ УКРАЇНЦІВ НАДНІПРЯНЩИНИ ПРОТЯГОМ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ ЯК ПРОЯВ НЕЗАВЕРШЕНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. М. Ситник
 
No 14 (2014) Селяни в поглядах інтелектуалів Наддніпрянщини другої половини XIX ст. : новітні території історичних досліджень Abstract   PDF (Українська)
Ю. П. Присяжнюк, А. В. Новак
 
No 19 (2018) СЕЛЯНСТВО ЗОЛОТОНІСЬКОГО ПОВІТУ В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОТРЯСІНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ПОВСЯКДЕННІСТЬ ТА БОРОТЬБА ЗА ЗЕМЛЮ І ВОЛЮ Abstract   PDF (Українська)
Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця
 
No 21 (2019) СЕЛЯНСТВО КОВЕЛЬСЬКОЇ ВОЛОСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ. Abstract   PDF (Українська)
Т. С. Дубляниця
 
No 18 (2017) СЕЛЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ВИЯВ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЙНОСТІ В УКРАЇНІ Abstract   PDF (Українська)
С. В. Корновенко
 
No 21 (2019) СЕЛЯНСЬКІ РУХИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН Abstract   PDF (Українська)
З. В. Священко
 
No 15 (2015) Селянська бюрократія в самоврядуванні селян у Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст. : ідейно-теоретичні аспекти Abstract   PDF (Українська)
І. Г. Верховцева
 
No 22 (2019) СЕЛЯНСЬКА ГРОМАДА В УРЯДОВИХ ПРОЕКТАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
З. В. Священко
 
No 16 СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1902 – ? РР. Abstract   PDF (Українська)
Ю.С. Кононенко, С.В. Корновенко
 
No 15 (2015) Селянська революція 1917 - 1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні Abstract   PDF (Українська)
С. В. Корновенко
 
201 - 225 of 286 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language