Browse Title Index


 
 
No 16 РОЛЬ ПРОМИСЛОВИХ КОМБІНАТІВ СИСТЕМИ НАРКОМАТУ (МІНІСТЕРСТВА) МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В 1943 – 1950 рр. Abstract   PDF (Українська)
О. О. Тітіка
 
No 20 (2018) РОЛЬ СЕЛЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІВОБЕРЕЖНИХ ЄПАРХІЙ) Abstract   PDF (Українська)
І. М. Петренко
 
No 15 (2015) Роль українського фермерства в розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в добу непу Abstract   PDF (Українська)
В. М. Лазуренко
 
No 20 (2018) РОСІЙСЬКА РАДЯНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР. Abstract   PDF (Українська)
В.В. Сокирська
 
No 18 (2017) С. Калінкіна, С. Корновенко, С. Маркова, Н. Романець ««ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» НА СЕЛІ. ФІНАЛ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ (1929 – 1933 рр.)» Abstract   PDF (Українська)
Н. І. Земзюліна
 
No 20 (2018) СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НА ТЕРИТОРІЯХ НОВОЇ СЕРБІЇ ТА НОВОСЛОБІДСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ПОЛКУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ЩОДЕННИКА ПОДОРОЖІ І.А.ГІЛЬДЕНШТЕДТА ЄЛИЗАВЕТГРАДСЬКОЮ ПРОВІНЦІЄЮ (ТРАВЕНЬ – ЛИПЕНЬ 1774 РОКУ)» Abstract   PDF (Українська)
С.С. Дідик
 
No 20 (2018) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАДІЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР. Abstract   PDF (Українська)
О.В. Лук’яненко
 
No 14 (2014) Сільськогосподарська наукова діяльність земських службовців Херсонської губернії Abstract   PDF (Українська)
О. В. Волос
 
No 14 (2014) Сільськогосподарське виробництво на Черкащині в другій половині XIX ст. Abstract   PDF (Українська)
Т. А. Клименко
 
No 14 (2014) Сільськогосподарський розвиток України в контексті формування світової агропродовольчої системи (кінець XIX - початок XX ст.) Abstract   PDF (Українська)
І. М. Жилєнкова
 
No 18 (2017) САМОВРЯДУВАННЯ СЕЛЯН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЯК ЧИННИК СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
І. Г. Верховцева
 
No 18 (2017) СВІТОГЛЯДНИЙ СПРОТИВ БІЛЬШОВИЗМУ З БОКУ УКРАЇНЦІВ НАДНІПРЯНЩИНИ ПРОТЯГОМ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ ЯК ПРОЯВ НЕЗАВЕРШЕНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. М. Ситник
 
No 14 (2014) Селяни в поглядах інтелектуалів Наддніпрянщини другої половини XIX ст. : новітні території історичних досліджень Abstract   PDF (Українська)
Ю. П. Присяжнюк, А. В. Новак
 
No 19 (2018) СЕЛЯНСТВО ЗОЛОТОНІСЬКОГО ПОВІТУ В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОТРЯСІНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ПОВСЯКДЕННІСТЬ ТА БОРОТЬБА ЗА ЗЕМЛЮ І ВОЛЮ Abstract   PDF (Українська)
Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця
 
No 18 (2017) СЕЛЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ВИЯВ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЙНОСТІ В УКРАЇНІ Abstract   PDF (Українська)
С. В. Корновенко
 
No 15 (2015) Селянська бюрократія в самоврядуванні селян у Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст. : ідейно-теоретичні аспекти Abstract   PDF (Українська)
І. Г. Верховцева
 
No 16 СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1902 – ? РР. Abstract   PDF (Українська)
Ю.С. Кононенко, С.В. Корновенко
 
No 15 (2015) Селянська революція 1917 - 1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні Abstract   PDF (Українська)
С. В. Корновенко
 
No 19 (2018) СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1902 – 1922 РР.: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Н. А. Ковальова
 
No 17 (2017) СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ХРОНОЛОГІЯ І ВНУТРІШНЯ ПЕРІОДИЗАЦІЯ** Abstract   PDF (Українська)
С. В. Корновенко
 
No 18 (2017) СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ЯК КОНЦЕПЦІЯ АГРАРНО-КАПІТАЛІСТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА «ПОЛІТТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕКРЕТ» ЛЕНІНА Abstract   PDF (Українська)
І. А. Фареній
 
No 18 (2017) СЕЛЯНСЬКА/АГРАРНА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ: ДИСКУСІЇ В ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-Х РР. Abstract   PDF (Українська)
Н. А. Ковальова
 
No 19 (2018) СЕЛЯНСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (МАХНОВЩИНА) В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР. Abstract   PDF (Українська)
Г. Т. Капустян
 
No 14 (2014) Селянський рух в Лівобережній і Слобідській Україні в часи Першої світової війни Abstract   PDF (Українська)
О. В. Герасименко
 
No 14 (2014) Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки радянської історіографії (1920-х рр.) Abstract   PDF (Українська)
О. П. Реєнт, В. М. Шевченко
 
176 - 200 of 246 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20

User

Information

Journal Content

Browse

Language