Browse Title Index


 
 
No 19 (2018) СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1902 – 1922 РР.: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Н. А. Ковальова
 
No 17 (2017) СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ХРОНОЛОГІЯ І ВНУТРІШНЯ ПЕРІОДИЗАЦІЯ** Abstract   PDF (Українська)
С. В. Корновенко
 
No 18 (2017) СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ЯК КОНЦЕПЦІЯ АГРАРНО-КАПІТАЛІСТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА «ПОЛІТТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕКРЕТ» ЛЕНІНА Abstract   PDF (Українська)
І. А. Фареній
 
No 18 (2017) СЕЛЯНСЬКА/АГРАРНА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ: ДИСКУСІЇ В ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-Х РР. Abstract   PDF (Українська)
Н. А. Ковальова
 
No 19 (2018) СЕЛЯНСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (МАХНОВЩИНА) В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР. Abstract   PDF (Українська)
Г. Т. Капустян
 
No 14 (2014) Селянський рух в Лівобережній і Слобідській Україні в часи Першої світової війни Abstract   PDF (Українська)
О. В. Герасименко
 
No 14 (2014) Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки радянської історіографії (1920-х рр.) Abstract   PDF (Українська)
О. П. Реєнт, В. М. Шевченко
 
No 14 (2014) Система агрономічного обслуговування сільського господарства УСРР в 1920-х роках Abstract   PDF (Українська)
О. Є. Литвиненко
 
No 14 (2014) Соціальна інфраструктура першоцілинників у Казахстані (1954-1956 рр.) Abstract   PDF (Українська)
Л. Г. Шугай
 
No 14 (2014) Соціально-економічні та політичні причини інтенсивної розбудови хімічної промисловості в СРСР наприкінці 1950-х - початку 1960-х рр. Abstract   PDF (Українська)
О. М. Скрипник
 
No 14 (2014) Соціокультурні трансформації в селі Галицької Соціалістичної Радянської Республіки Abstract   PDF (Українська)
В. В. Місько
 
No 16 СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
О.В. Михайлюк
 
No 14 (2014) Социально-демографические последствия голода 1946-1947 гг. в западносибирской деревне Abstract   PDF (Українська)
В. Б. Лапердин
 
No 17 (2017) СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТОРГІВЛІ, ФІНАНСІВ І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: СПРОБА ВЗАЄМОДІЇ З УРЯДОМ ГЕТЬМАНА П. П. СКОРОПАДСЬКОГО Abstract
І. О. Шандра
 
No 14 (2014) Спортивне життя села Уличного на Дрогобиччині у 1920-х рр. Abstract   PDF (Українська)
А. О. Сова
 
No 14 (2014) Сприяння вітчизняної споживчої кооперації армії: ретроспектива 1920-х років Abstract   PDF (Українська)
Т. В. Оніпко
 
No 17 (2017) СПРОБА СТВОРЕННЯ «СЕЛЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК» НА СЛОБОЖАНЩИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905 – 1907 РР. Abstract   PDF (Українська)
О. В. Герасименко
 
No 15 (2015) Становлення наукових основ штучного осіменіння в Україні Abstract   PDF (Українська)
І. С. Бородай
 
No 14 (2014) Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922 -1924 рр. Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Котик
 
No 14 (2014) Становлення системи захисту прав жінок у процесі їх залучення у суспільне виробництво в СРСР (1920-ті рр. ). Abstract   PDF (Українська)
Н. І. Земзюліна
 
No 15 (2015) Створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до "великого плану перетворення природи" Abstract   PDF (Українська)
Г. М. Чепурда
 
No 18 (2017) СТРАВИ ЯК СИМВОЛ (З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ХАРЧУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ) Abstract   PDF (Українська)
А. Ю. Чабан
 
No 15 (2015) Стратифікація населення Великого князівства Литовського у візії М. І. Петрова Abstract   PDF (Українська)
Ю. М. Михайлюк
 
No 15 (2015) Структура землеволодіння українського та польського селянства Львівського повіту в 1930 роках: порівняльний аналіз Abstract   PDF (Українська)
О. А. Дудяк
 
No 15 (2015) Структура сільського самоврядування на Волині в другій Речі Посполитій Abstract   PDF (Українська)
Я. М. Мартинюк
 
176 - 200 of 225 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19  

User

Information

Journal Content

Browse

Language