Browse Title Index


 
 
No 20 (2018) ПРИРОДНI УМОВИ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
А. Ю. Чабан
 
No 14 (2014) Про правомірність концепції "Великої селянської революції" В. П. Данилова. Abstract   PDF (Українська)
І. А. Фареній
 
No 14 (2014) Проблема інтеграції земельних громад українського селянства в систему громадсько-політичних організацій радянського суспільства Abstract   PDF (Українська)
О. М. Абразумова
 
No 14 (2014) Проблема крестьянского социального опыта Abstract   PDF (Русский)
Д. А. Сафонов
 
No 15 (2015) Проблема реформування селянського управління в проекті аграрної реформи редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії Abstract   PDF (Українська)
З. В. Священко
 
No 14 (2014) Проблема федералізму у вітчизняній ліберальній думці другої половини XIX - початку XX століття Abstract   PDF (Українська)
В. М. Мойсієнко
 
No 14 (2014) Проблеми селянського самоврядування в Російській імперії в матеріалах "Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості" 1902-1905 рр. Abstract   PDF (Українська)
І. Г. Верховцева
 
No 20 (2018) ПРОБЛЕМИ СТАНОВИЩА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО СЕЛА У ДОБУ АВСТРО-УГОРСЬКОГО ПАНУВАННЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ СТЕФАНА КОВАЛІВА Abstract   PDF (Українська)
В. І. Драган
 
No 14 (2014) Просвітительки народу: соціальна місія випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії Abstract   PDF (Українська)
О. О. Драч
 
No 14 (2014) Професор Черевань - дослідник аграрної історії Abstract   PDF (Українська)
Г. Т. Капустян
 
No 19 (2018) РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОТРЯСІННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ* Abstract   PDF (Українська)
С. В. Корновенко, Н. І. Земзюліна
 
No 14 (2014) Результати трансформацій у сфері машино-тракторного обслуговування колгоспного виробництва кінця 1950-х - початку 1960-х рр. Abstract   PDF (Українська)
О. Ф. Нікілєв
 
No 16 РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. Г. Перехрест
 
No 19 (2018) РЕПРЕСОВАНІ ПРАВОСЛАВНІ ІЄРАРХИ ТА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІ БАХМУТСЬКОГО КРАЮ 1920–1930 РР. Abstract   PDF (Українська)
М. Ю. Рубан, С. Й. Татаринов
 
No 15 (2015) Реформування системи прямого оподаткування українського селянства Російської імперії в останній третині XIX - на початку XX ст. Abstract   PDF (Українська)
А. І. Берестовий
 
No 20 (2018) Рецензія на рукопис монографії ««Найближчі друзі партії»: колективи педагогічних вишів України в образах щодення 1920-х – першої половини 1960-х років»: Лук’яненко О. В. – Монографія. Полтава: «Видавництво «Сімон». Abstract   PDF (Українська)
Г. Т. Капустян
 
No 15 (2015) Розвиток продуктивних сил сільського господарства України періоду непу в контексті діяльності сільгоспкооперації: історіографічний аспект Abstract   PDF (Українська)
Ю. М. Лазуренко
 
No 16 РОЗВИТОК РІЛЬНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ Abstract   PDF (Українська)
В. В. Вісин
 
No 16 РОЗВИТОК РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
А. Г. Морозов, Я. А. Федоренко
 
No 15 (2015) Розвиток сільської кіномережі в добу "відлиги" (на прикладі центральних областей Української РСР) Abstract   PDF (Українська)
Т. Д. Булах, А. Г. Морозов
 
No 14 (2014) Розвиток сільської споживчої кооперації у Волинському воєводстві (друга половина 30-х років XX століття) Abstract   PDF (Українська)
В. В. Вісин
 
No 14 (2014) Розкуркулення за третьою категорією Abstract   PDF (Українська)
Н. Р. Романець
 
No 14 (2014) Роль і місце культурно-масових осередків у повсякденному житті українського селянства повоєнної доби Abstract   PDF (Українська)
Т. Д. Федоренко
 
No 15 (2015) Роль місцевої промисловості України в соціально-економічному виродженні села в 1946-1950 рр. Abstract   PDF (Українська)
О. О. Тітіка
 
No 17 (2017) РОЛЬ ОРГАНІВ ДПУ У РЕПРЕСИВНОМУ МЕХАНІЗМІ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНИХ КАМПАНІЙ В УСРР У 1927-1929 РР.(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ) Abstract   PDF (Українська)
В. А. Сливенко
 
151 - 175 of 246 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20

User

Information

Journal Content

Browse

Language