Browse Title Index


 
 
No 19 (2018) РЕПРЕСОВАНІ ПРАВОСЛАВНІ ІЄРАРХИ ТА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІ БАХМУТСЬКОГО КРАЮ 1920–1930 РР. Abstract   PDF (Українська)
М. Ю. Рубан, С. Й. Татаринов
 
No 15 (2015) Реформування системи прямого оподаткування українського селянства Російської імперії в останній третині XIX - на початку XX ст. Abstract   PDF (Українська)
А. І. Берестовий
 
No 15 (2015) Розвиток продуктивних сил сільського господарства України періоду непу в контексті діяльності сільгоспкооперації: історіографічний аспект Abstract   PDF (Українська)
Ю. М. Лазуренко
 
No 16 РОЗВИТОК РІЛЬНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ Abstract   PDF (Українська)
В. В. Вісин
 
No 16 РОЗВИТОК РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
А. Г. Морозов, Я. А. Федоренко
 
No 15 (2015) Розвиток сільської кіномережі в добу "відлиги" (на прикладі центральних областей Української РСР) Abstract   PDF (Українська)
Т. Д. Булах, А. Г. Морозов
 
No 14 (2014) Розвиток сільської споживчої кооперації у Волинському воєводстві (друга половина 30-х років XX століття) Abstract   PDF (Українська)
В. В. Вісин
 
No 14 (2014) Розкуркулення за третьою категорією Abstract   PDF (Українська)
Н. Р. Романець
 
No 14 (2014) Роль і місце культурно-масових осередків у повсякденному житті українського селянства повоєнної доби Abstract   PDF (Українська)
Т. Д. Федоренко
 
No 15 (2015) Роль місцевої промисловості України в соціально-економічному виродженні села в 1946-1950 рр. Abstract   PDF (Українська)
О. О. Тітіка
 
No 17 (2017) РОЛЬ ОРГАНІВ ДПУ У РЕПРЕСИВНОМУ МЕХАНІЗМІ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНИХ КАМПАНІЙ В УСРР У 1927-1929 РР.(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ) Abstract   PDF (Українська)
В. А. Сливенко
 
No 16 РОЛЬ ПРОМИСЛОВИХ КОМБІНАТІВ СИСТЕМИ НАРКОМАТУ (МІНІСТЕРСТВА) МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В 1943 – 1950 рр. Abstract   PDF (Українська)
О. О. Тітіка
 
No 15 (2015) Роль українського фермерства в розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в добу непу Abstract   PDF (Українська)
В. М. Лазуренко
 
No 18 (2017) С. Калінкіна, С. Корновенко, С. Маркова, Н. Романець ««ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» НА СЕЛІ. ФІНАЛ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ (1929 – 1933 рр.)» Abstract   PDF (Українська)
Н. І. Земзюліна
 
No 14 (2014) Сільськогосподарська наукова діяльність земських службовців Херсонської губернії Abstract   PDF (Українська)
О. В. Волос
 
No 14 (2014) Сільськогосподарське виробництво на Черкащині в другій половині XIX ст. Abstract   PDF (Українська)
Т. А. Клименко
 
No 14 (2014) Сільськогосподарський розвиток України в контексті формування світової агропродовольчої системи (кінець XIX - початок XX ст.) Abstract   PDF (Українська)
І. М. Жилєнкова
 
No 18 (2017) САМОВРЯДУВАННЯ СЕЛЯН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЯК ЧИННИК СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
І. Г. Верховцева
 
No 18 (2017) СВІТОГЛЯДНИЙ СПРОТИВ БІЛЬШОВИЗМУ З БОКУ УКРАЇНЦІВ НАДНІПРЯНЩИНИ ПРОТЯГОМ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ ЯК ПРОЯВ НЕЗАВЕРШЕНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. М. Ситник
 
No 14 (2014) Селяни в поглядах інтелектуалів Наддніпрянщини другої половини XIX ст. : новітні території історичних досліджень Abstract   PDF (Українська)
Ю. П. Присяжнюк, А. В. Новак
 
No 19 (2018) СЕЛЯНСТВО ЗОЛОТОНІСЬКОГО ПОВІТУ В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОТРЯСІНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ПОВСЯКДЕННІСТЬ ТА БОРОТЬБА ЗА ЗЕМЛЮ І ВОЛЮ Abstract   PDF (Українська)
Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця
 
No 18 (2017) СЕЛЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ВИЯВ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЙНОСТІ В УКРАЇНІ Abstract   PDF (Українська)
С. В. Корновенко
 
No 15 (2015) Селянська бюрократія в самоврядуванні селян у Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст. : ідейно-теоретичні аспекти Abstract   PDF (Українська)
І. Г. Верховцева
 
No 16 СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1902 – ? РР. Abstract   PDF (Українська)
Ю.С. Кононенко, С.В. Корновенко
 
No 15 (2015) Селянська революція 1917 - 1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні Abstract   PDF (Українська)
С. В. Корновенко
 
151 - 175 of 225 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19  

User

Information

Journal Content

Browse

Language