Browse Title Index


 
 
No 19 (2018) ПОВСТАЛІ ГРОМАДИ: САМОВРЯДУВАННЯ СЕЛЯН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОТРЯСІНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
І. Г. Верховцева
 
No 14 (2014) Погляди Павла Скоропадського на аграрний розвиток України (за «Спогадами») Abstract   PDF (Українська)
Н. М. Кот
 
No 18 (2017) Податки і повинності в галицькому селі (кінець XVIII – середина XX ст.) : монографія / П. С. Коріненко, В. Д. Терещенко, В. В. Старка, А. В. Киданюк. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 200 с. Abstract   PDF (Українська)
Т. В. Терещенко
 
No 14 (2014) Подушне оподаткування селян у фінансовій думці Російської імперії XIX століття Abstract   PDF (Українська)
Н. О. Пасічник
 
No 16 ПОЛІТИЗАЦІЯ САМОВРЯДУВАННЯ СЕЛЯН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У 1902 – 1907 РОКАХ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
І. Г. Верховцева
 
No 14 (2014) Політика радянської влади щодо протестантських об’єднань волинського села у 1960-1980-х рр. Abstract   PDF (Українська)
О. Л. Майборода
 
No 14 (2014) Польські товариства і просвіта селянства Правобережної України на зламі ХІХ-ХХ ст. Abstract   PDF (Українська)
В. О. Волошенко
 
No 14 (2014) Польська аграрна реформа (1919-1925 рр. ) і європейський контекст Abstract   PDF (Українська)
В. Ф. Боєчко
 
No 19 (2018) ПОЛЯКИ ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ В 1917-1921 РОКАХ: НАРИС ІСТОРІЇ ДИСКУРСУ Abstract   PDF (Українська)
Адам Свйонтек
 
No 15 (2015) Порушення законності та зловживання владою сільської правлячої номенклатури Української РСР у повоєнне двадцятиріччя (1945 - 1964 рр.) Abstract   PDF (Українська)
П. В. Киридон
 
No 14 (2014) Початки наукової діяльності М. О. Домонтовича: опис Чернігівської губернії Abstract   PDF (Українська)
В. В. Швець
 
No 15 (2015) Початок переговорів про надання центральними державами військової допомоги УНР (Брест-литовськ, лютий 1918 р.) Abstract   PDF (Українська)
Б. В. Малиновський
 
No 19 (2018) ПОШИРЕННЯ ОПОЗИЦІЙНИХ ТА АНТИРАДЯНСЬКИХ ПРОКЛАМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 1920-Х РОКІВ Abstract   PDF (Українська)
О. М. Абразумова
 
No 14 (2014) Поштово-телеграфні ощадні каси Правобережної України в умовах розвитку ринково-капіталістичних відносин (друга половина XIX - початок XX ст.) Abstract   PDF (Українська)
Ю. М. Різник
 
No 14 (2014) Про правомірність концепції "Великої селянської революції" В. П. Данилова. Abstract   PDF (Українська)
І. А. Фареній
 
No 14 (2014) Проблема інтеграції земельних громад українського селянства в систему громадсько-політичних організацій радянського суспільства Abstract   PDF (Українська)
О. М. Абразумова
 
No 14 (2014) Проблема крестьянского социального опыта Abstract   PDF (Русский)
Д. А. Сафонов
 
No 15 (2015) Проблема реформування селянського управління в проекті аграрної реформи редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії Abstract   PDF (Українська)
З. В. Священко
 
No 14 (2014) Проблема федералізму у вітчизняній ліберальній думці другої половини XIX - початку XX століття Abstract   PDF (Українська)
В. М. Мойсієнко
 
No 14 (2014) Проблеми селянського самоврядування в Російській імперії в матеріалах "Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості" 1902-1905 рр. Abstract   PDF (Українська)
І. Г. Верховцева
 
No 14 (2014) Просвітительки народу: соціальна місія випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії Abstract   PDF (Українська)
О. О. Драч
 
No 14 (2014) Професор Черевань - дослідник аграрної історії Abstract   PDF (Українська)
Г. Т. Капустян
 
No 19 (2018) РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОТРЯСІННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ* Abstract   PDF (Українська)
С. В. Корновенко, Н. І. Земзюліна
 
No 14 (2014) Результати трансформацій у сфері машино-тракторного обслуговування колгоспного виробництва кінця 1950-х - початку 1960-х рр. Abstract   PDF (Українська)
О. Ф. Нікілєв
 
No 16 РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. Г. Перехрест
 
126 - 150 of 225 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19  

User

Information

Journal Content

Browse

Language