Browse Title Index


 
 
No 15 (2015) ОПОДАТКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УРСР У 1941 – 1945 рр. Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Котик
 
No 16 ОПОДАТКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УРСР У 1941 – 1945 рр. Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Котик
 
No 15 (2015) Організація та проведення сільськогосподарської практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережжя (20-30-ті рр. XX ст.) Abstract   PDF (Українська)
О. Б. Комарніцький
 
No 16 ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ НАПРИКІНЦІ 80-Х РР. ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Abstract   PDF (Українська)
В. О. Кірєєва
 
No 18 (2017) ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХІХ СТОЛІТТІ Abstract   PDF (Українська)
Н. П. Коваленко
 
No 18 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ХЛІБОМ У ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ (1943 – 1945 РР.) Abstract   PDF (Українська)
С. І. Гальченко
 
No 15 (2015) Підсумки освоєння цілинних та перелогових земель у Казахстані за перші 7 років цілинної епопеї Abstract   PDF (Українська)
Л. Г. Шугай
 
No 14 (2014) Палеоетноботанічні дослідження землеробства давніх слов’ян у сучасній українській історіографії Abstract   PDF (Українська)
К. В. Івангородський
 
No 15 (2015) Передумови виникнення та розвитку сільськогосподарської кооперації на Півдні України наприкінці XIX ст. Abstract   PDF (Українська)
І. С. Корицький
 
No 18 (2017) ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
З. В. Священко
 
No 18 (2017) ПОБУТ І ДОЗВІЛЛЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
М. В. Захарченко, А. Г. Морозов
 
No 19 (2018) ПОВСТАЛІ ГРОМАДИ: САМОВРЯДУВАННЯ СЕЛЯН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОТРЯСІНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
І. Г. Верховцева
 
No 14 (2014) Погляди Павла Скоропадського на аграрний розвиток України (за «Спогадами») Abstract   PDF (Українська)
Н. М. Кот
 
No 18 (2017) Податки і повинності в галицькому селі (кінець XVIII – середина XX ст.) : монографія / П. С. Коріненко, В. Д. Терещенко, В. В. Старка, А. В. Киданюк. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 200 с. Abstract   PDF (Українська)
Т. В. Терещенко
 
No 14 (2014) Подушне оподаткування селян у фінансовій думці Російської імперії XIX століття Abstract   PDF (Українська)
Н. О. Пасічник
 
No 16 ПОЛІТИЗАЦІЯ САМОВРЯДУВАННЯ СЕЛЯН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У 1902 – 1907 РОКАХ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
І. Г. Верховцева
 
No 14 (2014) Політика радянської влади щодо протестантських об’єднань волинського села у 1960-1980-х рр. Abstract   PDF (Українська)
О. Л. Майборода
 
No 14 (2014) Польські товариства і просвіта селянства Правобережної України на зламі ХІХ-ХХ ст. Abstract   PDF (Українська)
В. О. Волошенко
 
No 14 (2014) Польська аграрна реформа (1919-1925 рр. ) і європейський контекст Abstract   PDF (Українська)
В. Ф. Боєчко
 
No 19 (2018) ПОЛЯКИ ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ В 1917-1921 РОКАХ: НАРИС ІСТОРІЇ ДИСКУРСУ Abstract   PDF (Українська)
Адам Свйонтек
 
No 15 (2015) Порушення законності та зловживання владою сільської правлячої номенклатури Української РСР у повоєнне двадцятиріччя (1945 - 1964 рр.) Abstract   PDF (Українська)
П. В. Киридон
 
No 14 (2014) Початки наукової діяльності М. О. Домонтовича: опис Чернігівської губернії Abstract   PDF (Українська)
В. В. Швець
 
No 15 (2015) Початок переговорів про надання центральними державами військової допомоги УНР (Брест-литовськ, лютий 1918 р.) Abstract   PDF (Українська)
Б. В. Малиновський
 
No 19 (2018) ПОШИРЕННЯ ОПОЗИЦІЙНИХ ТА АНТИРАДЯНСЬКИХ ПРОКЛАМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 1920-Х РОКІВ Abstract   PDF (Українська)
О. М. Абразумова
 
No 14 (2014) Поштово-телеграфні ощадні каси Правобережної України в умовах розвитку ринково-капіталістичних відносин (друга половина XIX - початок XX ст.) Abstract   PDF (Українська)
Ю. М. Різник
 
126 - 150 of 246 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20

User

Information

Journal Content

Browse

Language