Browse Title Index


 
 
No 18 (2017) МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ І АГРАРНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Abstract   PDF (Українська)
В. В. Гоцуляк
 
No 14 (2014) Музей дитини в Суботові як приклад практичного використання творчої спадщини Марка Грушевського Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Кукса
 
No 14 (2014) Н. Р. Романець Репресивна політика радянської впади в українському селі (1925-1939): монографія / Наталя Радомирівна Романець. - Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козпов, 2014. - 456 с. Abstract   PDF (Українська)
С. В. Корновенко
 
No 18 (2017) НАГОРОДОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.: ПРОЕКТИ ТА РЕАЛІЇ Abstract   PDF (Українська)
Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця
 
No 15 (2015) Налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи у тваринницькій галузі сільського господарства України в 1943 - 1945 рр. Abstract   PDF (Українська)
О. Г. Перехрест
 
No 14 (2014) Наративні джерела з соціальної історії селянства Півдня України другої половини XIX - початку XX століть Abstract   PDF (Українська)
О. М. Приймак
 
No 17 (2017) НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Крамар
 
No 15 (2015) Наукова школа вчених-механізаторів у галузі тваринництва Abstract   PDF (Українська)
Р. В. Бей
 
No 16 НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД СІЛЬСЬКИХ САМОУПРАВ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Abstract   PDF (Українська)
Я. М. Мартинюк
 
No 18 (2017) НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У 1917-1920 РР. Abstract   PDF (Українська)
О. П. Реєнт
 
No 14 (2014) Неземледельческая деятельность крестьянства в советский период аграрной истории (краткий исторический очерк) Abstract   PDF (Українська)   PDF (Русский)
В. Я. Романченко
 
No 19 (2018) НОВІТНЯ ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ П. СКОРОПАДСЬКОГО (2000-НІ – 2010-ТІ РР.)* Abstract   PDF (Українська)
В. А. Іващенко, О. М. Тараненко
 
No 18 (2017) ОБРАЗ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЯК ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА В ПУБЛІКАЦІЯХ «УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ» (1957-1991 РР.) Abstract   PDF (Українська)
Ю. С. Степанчук
 
No 18 (2017) ОГЛЯД СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ УСРР Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Полтавець
 
No 15 (2015) ОПОДАТКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УРСР У 1941 – 1945 рр. Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Котик
 
No 16 ОПОДАТКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УРСР У 1941 – 1945 рр. Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Котик
 
No 15 (2015) Організація та проведення сільськогосподарської практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережжя (20-30-ті рр. XX ст.) Abstract   PDF (Українська)
О. Б. Комарніцький
 
No 16 ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ НАПРИКІНЦІ 80-Х РР. ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Abstract   PDF (Українська)
В. О. Кірєєва
 
No 18 (2017) ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХІХ СТОЛІТТІ Abstract   PDF (Українська)
Н. П. Коваленко
 
No 18 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ХЛІБОМ У ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ (1943 – 1945 РР.) Abstract   PDF (Українська)
С. І. Гальченко
 
No 15 (2015) Підсумки освоєння цілинних та перелогових земель у Казахстані за перші 7 років цілинної епопеї Abstract   PDF (Українська)
Л. Г. Шугай
 
No 14 (2014) Палеоетноботанічні дослідження землеробства давніх слов’ян у сучасній українській історіографії Abstract   PDF (Українська)
К. В. Івангородський
 
No 15 (2015) Передумови виникнення та розвитку сільськогосподарської кооперації на Півдні України наприкінці XIX ст. Abstract   PDF (Українська)
І. С. Корицький
 
No 18 (2017) ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
З. В. Священко
 
No 18 (2017) ПОБУТ І ДОЗВІЛЛЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
М. В. Захарченко, А. Г. Морозов
 
101 - 125 of 225 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19  

User

Information

Journal Content

Browse

Language