Browse Title Index


 
 
No 18 (2017) КРИТИКА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛІНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА КІНЦЯ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ОГОНЕК» Abstract   PDF (Українська)
А. О. Каюк
 
No 19 (2018) КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ЯК РЕДАКТОРА СЕЛЯНСЬКИХ ГАЗЕТ* Abstract   PDF (Українська)
В. В. Тельвак
 
No 14 (2014) Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації Півдня України у першій третині XX ст. Abstract   PDF (Українська)
К. П. Шкірчак
 
No 15 (2015) Лікувальна мережа та медично-санітарна справа в українському селі в доколгоспний період Abstract   PDF (Українська)
М. В. Захарченко
 
No 14 (2014) Лазуренко В. М. Українське фермерство: злет і падіння (1921 - 1929 рр. )/Валентин Миколайович Лазуренко. - Черкаси: ЧДТУ, 2013. - 474 с. Abstract   PDF (Українська)
В. В. Гоцуляк
 
No 14 (2014) Ленінсько-більшовицька концепція соціалістичної модернізації села Abstract   PDF (Українська)
Г. М. Голиш
 
No 19 (2018) МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В 1953 – 1964 РР. У ПУБЛІКАЦІЯХ ЧАСІВ «ЗАСТОЮ» Abstract   PDF (Українська)
О. О. Карасевич
 
No 14 (2014) Матеріально-технічна база МТС Волині у 50-ті роки XX століття Abstract   PDF (Українська)
І. В. Сушик
 
No 14 (2014) Матеріально-технічне забезпечення колгоспів Західної України упродовж 1944-1950 рр. Abstract   PDF (Українська)
А. В. Киданюк
 
No 18 (2017) МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ І АГРАРНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Abstract   PDF (Українська)
В. В. Гоцуляк
 
No 14 (2014) Музей дитини в Суботові як приклад практичного використання творчої спадщини Марка Грушевського Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Кукса
 
No 14 (2014) Н. Р. Романець Репресивна політика радянської впади в українському селі (1925-1939): монографія / Наталя Радомирівна Романець. - Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козпов, 2014. - 456 с. Abstract   PDF (Українська)
С. В. Корновенко
 
No 18 (2017) НАГОРОДОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.: ПРОЕКТИ ТА РЕАЛІЇ Abstract   PDF (Українська)
Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця
 
No 15 (2015) Налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи у тваринницькій галузі сільського господарства України в 1943 - 1945 рр. Abstract   PDF (Українська)
О. Г. Перехрест
 
No 14 (2014) Наративні джерела з соціальної історії селянства Півдня України другої половини XIX - початку XX століть Abstract   PDF (Українська)
О. М. Приймак
 
No 17 (2017) НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Крамар
 
No 15 (2015) Наукова школа вчених-механізаторів у галузі тваринництва Abstract   PDF (Українська)
Р. В. Бей
 
No 16 НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД СІЛЬСЬКИХ САМОУПРАВ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Abstract   PDF (Українська)
Я. М. Мартинюк
 
No 18 (2017) НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У 1917-1920 РР. Abstract   PDF (Українська)
О. П. Реєнт
 
No 14 (2014) Неземледельческая деятельность крестьянства в советский период аграрной истории (краткий исторический очерк) Abstract   PDF (Українська)   PDF (Русский)
В. Я. Романченко
 
No 19 (2018) НОВІТНЯ ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ П. СКОРОПАДСЬКОГО (2000-НІ – 2010-ТІ РР.)* Abstract   PDF (Українська)
В. А. Іващенко, О. М. Тараненко
 
No 20 (2018) Нове поповнення богданіани. Рецензія на книгу Степанчука Ю. С. Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії: монографія / Ю. С. Степанчук. – Вінниця : ТОВ “Меркьюрі–Поділля”. – 2018. – 572 с. Abstract   PDF (Українська)
В. В. Гоцуляк
 
No 20 (2018) ОБІГ В УКРАЇНІ МОСКОВСЬКИХ ЄФІМКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ: НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
В.В. Нечитайло
 
No 18 (2017) ОБРАЗ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЯК ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА В ПУБЛІКАЦІЯХ «УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ» (1957-1991 РР.) Abstract   PDF (Українська)
Ю. С. Степанчук
 
No 18 (2017) ОГЛЯД СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ УСРР Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Полтавець
 
101 - 125 of 246 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20

User

Information

Journal Content

Browse

Language