Browse Title Index


 
 
No 14 (2014) Житлово-побутові умови подільського села в середині 1960-х - 1980-х рр. Abstract   PDF (Українська)
А. С. Поліщук
 
No 14 (2014) Життєвий шлях вченого-природознавця Володимира Крокоса (1889-1936) (історіографічний огляд) Abstract   PDF (Українська)
О. Ю. Красікова
 
No 16 ЗАЛУЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ДО СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ КООПЕРАЦІЇ: РЕТРОСПЕКТИВА 1920-Х РОКІВ Abstract   PDF (Українська)
Т. В. Оніпко
 
No 15 (2015) Залучення місцевою владою селянства до подолання кризи в цукровій галузі на Правобережжі у квітні - грудні 1918 р. Abstract   PDF (Українська)
В. В. Галатир
 
No 15 (2015) Заходи боротьби зі службовою злочинністю в органах міліції УСРР у 1920 рр. Abstract   PDF (Українська)
В. А. Сливенко
 
No 14 (2014) Заходи місцевих органів державної влади із подолання розрухи в сільському господарстві на Правобережжі у квітні - грудні 1918 р. Abstract   PDF (Українська)
В. В. Галатир
 
No 18 (2017) ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛАХ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ) Abstract   PDF (Українська)
В. С. Тацієнко
 
No 17 (2017) ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (1906 – 1914 ГГ.) Abstract   PDF (Українська)
А. А. Кухаренко
 
No 15 (2015) Зовнішня торгівля України кінця XIX - початку XX ст. та інтереси промислово-аграрного капіталу в оцінках істориків 1917 - 1927 рр. Abstract   PDF (Українська)
І. М. Жиленкова
 
No 18 (2017) ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ФЕРМЕРСЬКОГО ТИПУ ДОБИ НЕПУ – РЕАЛЬНИЙ ВИКЛИК ТОТАЛІТАРИЗМУ Abstract   PDF (Українська)
В. М. Лазуренко
 
No 16 КОЛІЗІЇ ОКУПАЦІЙНОГО ЖИТТЯ (1941 – 1944 рр.) Abstract   PDF (Українська)
О. О. Яшан
 
No 14 (2014) Комунально-побутова сфера життя у післявоєнній повсякденності селян Наддніпрянщини (1945- початок 1950-х рр.) Abstract   PDF (Українська)
В. О. Марченко
 
No 17 (2017) КОНЦЕПЦІЯ «СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА ПОКРОВСЬКОГО Abstract   PDF (Українська)
І. А. Фареній
 
No 19 (2018) КОНЦЕПЦІЯ РЕВОЛЮЦІЙ ДЖ. ГОЛДСТОУНА Abstract   PDF (Українська)
М. В. Глібіщук
 
No 17 (2017) КОНЦЕПЦІЯ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В. ДАНИЛОВА В КОНТЕКСТІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОТРЯСІНЬ 1917– 1921 РР. Abstract   PDF (Українська)
В. Л. Калитвянська
 
No 14 (2014) Коріненко П. С. Історія українського селянства: навчально-методичний посібник/Павло Степанович Коріненко. - Тернопіль, 2014. Abstract   PDF (Українська)
І. А. Фареній
 
No 18 (2017) КРИТИКА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛІНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА КІНЦЯ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ОГОНЕК» Abstract   PDF (Українська)
А. О. Каюк
 
No 19 (2018) КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ЯК РЕДАКТОРА СЕЛЯНСЬКИХ ГАЗЕТ* Abstract   PDF (Українська)
В. В. Тельвак
 
No 14 (2014) Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації Півдня України у першій третині XX ст. Abstract   PDF (Українська)
К. П. Шкірчак
 
No 15 (2015) Лікувальна мережа та медично-санітарна справа в українському селі в доколгоспний період Abstract   PDF (Українська)
М. В. Захарченко
 
No 14 (2014) Лазуренко В. М. Українське фермерство: злет і падіння (1921 - 1929 рр. )/Валентин Миколайович Лазуренко. - Черкаси: ЧДТУ, 2013. - 474 с. Abstract   PDF (Українська)
В. В. Гоцуляк
 
No 14 (2014) Ленінсько-більшовицька концепція соціалістичної модернізації села Abstract   PDF (Українська)
Г. М. Голиш
 
No 19 (2018) МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В 1953 – 1964 РР. У ПУБЛІКАЦІЯХ ЧАСІВ «ЗАСТОЮ» Abstract   PDF (Українська)
О. О. Карасевич
 
No 14 (2014) Матеріально-технічна база МТС Волині у 50-ті роки XX століття Abstract   PDF (Українська)
І. В. Сушик
 
No 14 (2014) Матеріально-технічне забезпечення колгоспів Західної України упродовж 1944-1950 рр. Abstract   PDF (Українська)
А. В. Киданюк
 
76 - 100 of 225 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19  

User

Information

Journal Content

Browse

Language