Browse Title Index


 
 
No 14 (2014) Власність на землю як фактор розвитку громадянського суспільства (на прикладі українського села початку XX ст.) Abstract   PDF (Українська)
С. В. Маркова
 
No 16 ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА ВІЙСЬКОВА КАМПАНІЯ 1648 РОКУ В ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ІСТОРИКІВ Abstract   PDF (Українська)
Ю. С. Степанчук
 
No 19 (2018) ВОЛОСНІ СХОДИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ПОРЕФОРМЕННИЙ ПЕРІОД Abstract   PDF (Українська)
А. І. Касян
 
No 16 ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ Abstract   PDF (Українська)
З. В. Священко
 
No 17 (2017) ВПЛИВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ ПРИЧИН ДРУГОГО ЕТАПУ «АГРАРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У НАДДНІПРЯНСЬ- КІЙ УКРАЇНІ (1914 – 1917 РР.) Abstract   PDF (Українська)
Н. А. Ковальова
 
No 15 (2015) Вплив соціально-економічних чинників на динаміку сільського населення Тернопільської області в 50 - 60 рр. XX ст. Abstract   PDF (Українська)
І. В. Тимків
 
No 14 (2014) Вплив широкої хімізації сільського господарства в кінці 50-х - 60-х років XX ст. на здоров’я трудівниць села Abstract   PDF (Українська)
М. Г. Семененко
 
No 17 (2017) ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗЕМСЬКИЙ СОЮЗ У ПЕРШІ МІСЯЦІ ПІСЛЯ ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 Р. Abstract   PDF (Українська)
Г. Б. Ковальська
 
No 14 (2014) Всеросійський Селянський Союз у роботі Теодора Шаніна «Революція як момент істини». Abstract   PDF (Українська)
О. А. Бундак
 
No 16 ВСЕРОСІЙСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ СОЮЗ: РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ Abstract   PDF (Українська)
О. А. Бундак
 
No 18 (2017) ВСЕУКРАЇНСЬКІ СИМПОЗІУМИ З АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ: НОВІТНЯ СТОРІНКА ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Abstract   PDF (Українська)
А. П. Іржавська
 
No 14 (2014) Втеча з села, міграційні процеси в сільських поселеннях Вінницької і Хмельницької областей у 60 - 80-ті рр. XX ст. Abstract   PDF (Українська)
І. А. Скворцова
 
No 15 (2015) Втрати українського селянства від Голодомору в дзеркалі сучасної історіографії Abstract   PDF (Українська)
В. В. Гудзь
 
No 14 (2014) Головний земельний комітет Тимчасового уряду: спроба аграрного реформування 1917 р. Abstract   PDF (Українська)
Ю. Г. Пасічна, О. М. Федьков
 
No 14 (2014) Государственные цены на продукцию колхозов в 1930 - 1950-е гг. Abstract   PDF (Українська)
С. Н. Андреенков
 
No 19 (2018) ГРИГОР’ЄВСЬКИЙ І МАХНОВСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКІ РУХИ: ІСТОРІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ВЗАЄМИН Abstract   PDF (Українська)
В. С. Горак
 
No 17 (2017) ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА УЧАСНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В ПЕРІОД НЕПУ Abstract   PDF (Українська)
О. М. Абразумова, А. Г. Морозов
 
No 17 (2017) ГУМАНІТАРНИЙ ЧИННИК У РОБОТІ ОРГАНІВ ЛУЦЬКОГО МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В 1914 – 1918 РР. Abstract   PDF (Українська)
В. І. Денисюк
 
No 14 (2014) Діловодство сільських і окружних правлінь у колоніях іноземців на території Російської імперії Abstract   PDF (Українська)
Т. В. Малиновська
 
No 17 (2017) ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЧИТЕЛІВ ТА ДІЯЧІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В РОКИ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
В.О. Магась
 
No 20 (2018) ДІЯЛЬНІСТЬ ПЛАТОНА ДОМАНИЦЬКОГО ЩОДО ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В ОЩАДНО-ПОЗИЧКОВОМУ ТОВАРИСТВІ С. КОЛОДИСТОГО (1908-1910): СПРОБА МІКРОАНАЛІЗУ Abstract   PDF (Українська)
О. О. Комарова
 
No 15 (2015) Діяльність сільськогосподарських наукових товариств України XIX - початку XX ст. в історико-аграрних студіях дорадянського та радянського періодів Abstract   PDF (Українська)
І. О. Демуз
 
No 14 (2014) Діяльність Сергія Гербеля на посаді міністра продовольчих справ Української Держави (серпень-листопад 1918 року) Abstract   PDF (Українська)
Р. Я. Пиріг
 
No 14 (2014) Діяльність товариства "Друзів автомобіля, трактора і хорошої дороги" (Укравтодор) в українському селі: 1920-1930-ті роки Abstract   PDF (Українська)
О. М. Костюкова
 
No 16 ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ- ДЕМОКРАТИЧНОЇ СПІЛКИ РСДРП НА ЧЕРКАЩИНІ В 1905 – 1907 рр. Abstract   PDF (Українська)
О. М. Федьков
 
51 - 75 of 246 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20

User

Information

Journal Content

Browse

Language