Browse Title Index


 
 
No 14 (2014) Архивные документы в исследовании аграрной политики государства в нечерноземной зоне РСФСР в 1960-1980-е гг. Abstract   PDF (Русский)
А. И. Шевельков
 
No 14 (2014) Архивные источники деятельности Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси Abstract   PDF (Українська)
А. А. Кухаренко
 
No 17 (2017) БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ «РИМСЬКИХ ЦЕЗАРІВ», АБО: КОМНЕЗАМИ ЯК ВИЯВ ЛЮМПЕНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ Abstract   PDF (Українська)
Г. Т. Капустян
 
No 15 (2015) Благотворительная деятельность крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1906 - 1914 гг. ) Abstract   PDF (Українська)   PDF (Русский)
А. А. Кухаренко
 
No 19 (2018) БОГОВІДСТУПНИЦТВО ЯК РАДИКАЛЬНА ЗМІНА ТРАДИЦІЙНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА (1920-і – ПОЧАТОК 1930-Х РР.) Abstract   PDF (Українська)
Ю. П. Присяжнюк, Р. М. Орищенко
 
No 15 (2015) Боротьба херсонської земської медицини з епідемічними хворобами Abstract   PDF (Українська)
В. С. Єрмілов
 
No 14 (2014) Відбудова та налагодження роботи культурно-просвітницьких закладів в українському селі в 1943-1945 рр. Abstract   PDF (Українська)
О. Г. Перехрест
 
No 14 (2014) Відмова від трудодня як основної форми обліку та оплати праці в колгоспному селі (1953-1964 рр.) Abstract   PDF (Українська)
І. М. Лубко
 
No 16 ВІРМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ РУБЕЖУ ХХ– ХХІ СТ.: ДОСВІД СІЛЬСЬКОЇ АКУЛЬТУРАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Н. О. Бережна, Ю. П. Присяжнюк
 
No 14 (2014) Валовая продукция сельского хозяйства республик Союза ССР в годы Великой Отечественной войны Abstract   PDF (Українська)   PDF (Русский)
В. П. Мотревич
 
No 19 (2018) ВЕЛИКА ВІЙНА 1914–1918 РР. ЯК ГЛОБАЛЬНЕ ПОТРЯСІННЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
О. П. Реєнт
 
No 14 (2014) Взаємовідносини між машинно-тракторними станціями та колгоспами в УРСР у середині 1950-х років Abstract   PDF (Українська)
Т. О. Кулікова, А. Г. Морозов
 
No 18 (2017) ВЗАЄМОДІЯ СЕЛЯНСТВА ГАЛИЧИНИ З ДЕРЖАВНИМИ І ВІЙСЬКОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В ХОДІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ Abstract   PDF (Українська)
В. Є. Рутар
 
No 18 (2017) ВИРОБНИЦТВО АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ У 60-Х – 80-Х РР. ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
О. М. Скрипник
 
No 15 (2015) Виробництво сільськогосподарської техніки в Миколаєві (остання третина XIX - початок XX ст.) Abstract   PDF (Українська)
О. В. Волос
 
No 14 (2014) Висвітлення структури селянського господарства фермерського типу та його ролі в аграрному виробництві у науковій літературі 1920-х рр. Abstract   PDF (Українська)
В. М. Лазуренко
 
No 19 (2018) ВИТОКИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ ЩОДО УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
А. Ю. Чабан
 
No 14 (2014) Власність на землю як фактор розвитку громадянського суспільства (на прикладі українського села початку XX ст.) Abstract   PDF (Українська)
С. В. Маркова
 
No 16 ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА ВІЙСЬКОВА КАМПАНІЯ 1648 РОКУ В ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ІСТОРИКІВ Abstract   PDF (Українська)
Ю. С. Степанчук
 
No 19 (2018) ВОЛОСНІ СХОДИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ПОРЕФОРМЕННИЙ ПЕРІОД Abstract   PDF (Українська)
А. І. Касян
 
No 16 ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ Abstract   PDF (Українська)
З. В. Священко
 
No 17 (2017) ВПЛИВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ ПРИЧИН ДРУГОГО ЕТАПУ «АГРАРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У НАДДНІПРЯНСЬ- КІЙ УКРАЇНІ (1914 – 1917 РР.) Abstract   PDF (Українська)
Н. А. Ковальова
 
No 15 (2015) Вплив соціально-економічних чинників на динаміку сільського населення Тернопільської області в 50 - 60 рр. XX ст. Abstract   PDF (Українська)
І. В. Тимків
 
No 14 (2014) Вплив широкої хімізації сільського господарства в кінці 50-х - 60-х років XX ст. на здоров’я трудівниць села Abstract   PDF (Українська)
М. Г. Семененко
 
No 17 (2017) ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗЕМСЬКИЙ СОЮЗ У ПЕРШІ МІСЯЦІ ПІСЛЯ ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 Р. Abstract   PDF (Українська)
Г. Б. Ковальська
 
26 - 50 of 225 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19  

User

Information

Journal Content

Browse

Language