Browse Title Index


 
 
No 16 СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
О.В. Михайлюк
 
No 14 (2014) Социально-демографические последствия голода 1946-1947 гг. в западносибирской деревне Abstract   PDF (Українська)
В. Б. Лапердин
 
No 17 (2017) СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТОРГІВЛІ, ФІНАНСІВ І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: СПРОБА ВЗАЄМОДІЇ З УРЯДОМ ГЕТЬМАНА П. П. СКОРОПАДСЬКОГО Abstract
І. О. Шандра
 
No 20 (2018) СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТОЛЫПИНСКИХ АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (1906–1916 ГГ.) Abstract   PDF (Українська)
А.А. Кухаренко
 
No 14 (2014) Спортивне життя села Уличного на Дрогобиччині у 1920-х рр. Abstract   PDF (Українська)
А. О. Сова
 
No 14 (2014) Сприяння вітчизняної споживчої кооперації армії: ретроспектива 1920-х років Abstract   PDF (Українська)
Т. В. Оніпко
 
No 17 (2017) СПРОБА СТВОРЕННЯ «СЕЛЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК» НА СЛОБОЖАНЩИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905 – 1907 РР. Abstract   PDF (Українська)
О. В. Герасименко
 
No 15 (2015) Становлення наукових основ штучного осіменіння в Україні Abstract   PDF (Українська)
І. С. Бородай
 
No 14 (2014) Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922 -1924 рр. Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Котик
 
No 14 (2014) Становлення системи захисту прав жінок у процесі їх залучення у суспільне виробництво в СРСР (1920-ті рр. ). Abstract   PDF (Українська)
Н. І. Земзюліна
 
No 15 (2015) Створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до "великого плану перетворення природи" Abstract   PDF (Українська)
Г. М. Чепурда
 
No 21 (2019) СТОРИЧНИЙ ДОСВІД СПРИЯННЯ МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ В АГРАРНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
М. М. Зеркаль
 
No 18 (2017) СТРАВИ ЯК СИМВОЛ (З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ХАРЧУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ) Abstract   PDF (Українська)
А. Ю. Чабан
 
No 15 (2015) Стратифікація населення Великого князівства Литовського у візії М. І. Петрова Abstract   PDF (Українська)
Ю. М. Михайлюк
 
No 15 (2015) Структура землеволодіння українського та польського селянства Львівського повіту в 1930 роках: порівняльний аналіз Abstract   PDF (Українська)
О. А. Дудяк
 
No 15 (2015) Структура сільського самоврядування на Волині в другій Речі Посполитій Abstract   PDF (Українська)
Я. М. Мартинюк
 
No 21 (2019) СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР.: ВИСТУПИ, ПОВСТАНСТВО ЧИ БАНДИТИЗМ? Abstract   PDF (Українська)
Ю. Г. Пасічна, Є. М. Кирилюк, А. І. Берестовий
 
No 17 (2017) СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ СЕЛЯНСТВА ПОСТІМПЕРСЬКОЇ РОСІЇ (БЕРЕЗЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 1917 Р.) Abstract   PDF (Українська)
Є. М. Кирилюк, Ю. Г. Пасічна
 
No 14 (2014) Сучасна російська історіографія досліджень історії громадських сільськогосподарських товариств кінця XIX - початку XX ст. Abstract   PDF (Українська)
О. З. Силка
 
No 14 (2014) Сучасна українська історіографія податкової політики в українському селі (1917 - 1921 рр.) Abstract   PDF (Українська)
В. А. Іващенко
 
No 14 (2014) Сучасне українське село: актуальні проблеми розвитку Abstract   PDF (Українська)
П. Г. Душейко
 
No 19 (2018) СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ ДОСЛІДНИКІВ АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
В. В. Гоцуляк
 
No 15 (2015) Теоретична та практична розробка ідей передачі сільськогосподарської техніки у власність колективних господарств Abstract   PDF (Українська)
Т. О. Кулікова
 
No 16 ТОВАРИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЛІВОБЕРЕЖНИХ ГУБЕРНІЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ Abstract   PDF (Українська)
О. В. Крупенко
 
No 18 (2017) ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
А. І. Берестовий, М. П. Василенко
 
226 - 250 of 273 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21  

User

Information

Journal Content

Browse

Language