Роль місцевої промисловості України в соціально-економічному виродженні села в 1946-1950 рр.

О. О. Тітіка

Abstract


У статті проаналізовано роль місцевої промисловості України у відродженні економіки й соціальної сфери села в 1946 – 1950 рр. Схарактеризовано внесок галузі в забезпечення виробничої сфери сільського господарства та побутових потреб селян.


Keywords


місцева промисловість, відродження економіки й соціальної сфери села, продукція виробничого призначення, товари широкого вжитку.

References


1. Історія народного господарства Української РСР : у 3 т., 4 кн. – К., 1985. – Т. 3, кн.1: Розвиток соціалістичної економіки в період будівництва і вдосконалення розвинутого соціалізму (1938 – 1960 рр.); Відбудова і розвиток соціалістичної індустрії Української РСР (період будівництва розвинутого соціалізму). – К., 1978; Енциклопедія народного господарства Української РСР. Т. 1–4. – К., 1969 – 1972; Экономика Советской Украины. 1945 – 1975. – К., 1975; Історія міст і сіл Української РСР : у 26-ти т. – К., 1967 – 1976; Нестеренко О. О. Розвиток промисловості на Україні : в 3-х ч. / О. О. Нестеренко. – К., 1966. Ч. 3; Тітіка О. О. Місцева промисловість України в 1946–1950 рр.: проблеми і результати відбудови та функціонування / О. О. Тітіка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / за ред. проф. І. С. Зуляка. Серія: Історія. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 2. – С. 251–260; Її ж. Районні та міські промислові комбінати системи Наркомату (Міністерства) місцевої промисловості УРСР у 1943–1950 рр.: відбудова, функціонування й роль у забезпеченні потреб економіки та населення республіки / О. О. Тітіка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / за ред. проф. І. С. Зуляка. Серія: Історія. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – С. 92–97 та ін.

2. Історія українського селянства. Нариси : в 2-х т. – К., 2006. – Т. 2.

3. Історія України / під ред. В. А. Смолія. – К., 1997.

4. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського союзу 1941– 1945 рр. : в 3-х т. – К., 1969. – Т. 3.

5. Перехрест О. Г. Українське село в 1941– 1945 рр.: економічне та соціальне становище : монографія / О. Г. Перехрест / НАН України. Ун-т історії України. – Черкаси, 2011.

6. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 4990 – Оп. 1. – Спр. 29.

7. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 152.

8. Там само. – Спр. 206.

9. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. Документы и материалы в трёх томах. – К., 1985. – Т. 3.

10. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 30. – Спр. 2583.

11. Там само. – Оп. 76. – Спр. 97.

12. Там само. – Спр. 210.

13. Там само. – Оп. 23. – Спр. 5885.

14. Там само. – Спр. 3993.

15. Там само. – Оп. 76. – Спр. 309.

16. Там само. – Оп. 30. – Спр. 1614.

17. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської соціалістичної республіки. – № 1–12. 1946 р. – К., 1946.

18. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 2589.

19. Там само. – Оп. 76. – Спр. 320.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language