Вплив соціально-економічних чинників на динаміку сільського населення Тернопільської області в 50 - 60 рр. XX ст.

І. В. Тимків

Abstract


У статті проаналізовано динаміку сільського населення Тернопільської області в 50 – 60 рр. ХХ ст. у контексті соціально-економічного розвитку. Схарактеризовано вплив соціальних чинників на зміну структури населення сіл регіону та досліджено процес його скорочення.


Keywords


сільське населення, трудові ресурси, працездатне населення, сільське господарство, колективізація.

References


1. Народне господарство Тернопільської області : статистичний збірник / за ред. М. Аверченко. – Тернопіль : Облвидав, 1957. – 271 с.

2. Народне господарство Тернопільської області : статистичний збірник / за ред. М. Аверченко. – Львів : Держстатвидав, 1962. – 281 с.

3. Народне господарство Тернопільської області : статистичний збірник / за ред. М. Аверченко. – К. : Статистика, 1967. – 204 с.

4. Народне господарство Тернопільської області : статистичний збірник / за ред. М. Аверченко. – К. : Статистика, 1972. – 224 с.

5. Демографічний розвиток Української РСР (1959 – 1970 рр.) / ред. В. Жученко, В. Бурлин. – К. : Наукова думка, 1977. – 222 с.

6. Коріненко П. Історія українського селянства : навчально-методичний посібник / П. Коріненко. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 296 с.

7. З історії радянської Тернопільщини : учбово-методичні розробки / Л. Коліщенко, В. Шкварець, М. Кватира. – Тернопіль : вид-во Тернопільського фінансово-економічного інституту, 1972. – 121 с.

8. Буяк Б. Б. Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944 – 1950-х років (На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей) : дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Буяк Богдан Богданович ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – 257 с.

9. Киданюк А. В. Соціально-економічні та культурні процеси у селі упродовж 1944 – 1950 рр. (на матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей) : дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Киданюк Андрій Володимирович ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 221 с.

10. Державний архів Тернопільської області (ДАТО). Ф. Р-1. Статистичне управління Тернопільської. Оп. 7. Спр. 1, арк. 1. (для заг.)

11. Ф. Р-1. – Оп. 7. – Спр. 6, арк. 2.

12. Ф. Р–1. – Оп. 3. – Спр. 290, арк. 1.

13. Ф. Р-1. – Оп. 7. – Спр. 14, арк. 2.

14. Ф. Р-1. – Оп. 3. – Спр. 478, арк. 1.

15. Ф. Р-1. – Оп. 3. – Спр. 634, арк. 21.

16. Там само, арк. 28 зв.

17. Ф. Р-1. – Оп. 3. – Спр. 636, арк. 3.

18. Там само, арк. 8.

19. Ф. Р-1. – Оп. 4. – Спр. 37, арк. 1 зв.

20. Ф. Р-1. – Оп. 4. – Спр. 73, арк. 1 зв.

21. Ф. Р-1. – Оп. 3. – Спр. 753, арк. 9.

22. Там само, арк. 18.

23. Ф. Р-1. – Оп. 3. – Спр. 918, арк. 4.

24. Радянська Тернопільщина 1959 – 1975 документи й матеріали. Партійний архів Тернопільського обкому КП України. Тернопільський обласний Держархів / [гол. ред. Ю. Семенов]. – Львів : Каменяр, 1986. – 240 с.

25. Ф. Р-1. – Оп. 4. – Спр. 237, арк. 2.

26. Ф. Р-1. – Оп. 4. – Спр. 467, арк. 21.

27. Підсумки Всесоюзного перепису населення 1970 року: Чисельність населення СРСР, союзних та автономних республік, країв і областей / ЦСУ при Каб. Мін. СРСР. – М.: Cтатистика, 1972. – 176 с.

28. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)» / [гол. ред. І. Зуляк]. – Тернопіль : «Вектор», 2014. – 220 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language