Налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи у тваринницькій галузі сільського господарства України в 1943 - 1945 рр.

О. Г. Перехрест

Abstract


У статті проаналізовано важливий складник у справі відродження тваринницької галузі – налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи. Схарактеризовано заходи щодо відновлення мережі ветеринарних закладів і служб, ліквідації та профілактики хвороб худоби, описано проблеми, труднощі й результати в цій справі.


Keywords


ветеринарна протиепізоотична робота, інфекційні хвороби тварин, ветеринарні заклади та служби, ветеринарні працівники, ветеринарні товари.

References


1. Перехрест О. Г. Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) : наукове видання / О. Г. Перехрест ; НАН України. Ін-т історії України. – К., 2010. – 150 с. (Серія «Україна. Друга світова війна. 1939 – 1945»); його ж. Українське село в 1941 – 1945 рр.: економічне та соціальне становище. Монографія / НАН України. Ін-т історії України. – Черкаси: ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2011. – 668 с.

2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. Р-27. – Оп. 17. – Спр. 8882.

3. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 62.

4. Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р-791. – Оп. 2. – Спр. 1200.

5. ЦДАВО України. – Ф. Р-27. – Оп. 17. – Спр. 11395; Спр. 11399.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language