Налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи у тваринницькій галузі сільського господарства України в 1943 - 1945 рр.

О. Г. Перехрест

Abstract


У статті проаналізовано важливий складник у справі відродження тваринницької галузі – налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи. Схарактеризовано заходи щодо відновлення мережі ветеринарних закладів і служб, ліквідації та профілактики хвороб худоби, описано проблеми, труднощі й результати в цій справі.


Keywords


ветеринарна протиепізоотична робота, інфекційні хвороби тварин, ветеринарні заклади та служби, ветеринарні працівники, ветеринарні товари.

References


1. Перехрест О. Г. Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) : наукове видання / О. Г. Перехрест ; НАН України. Ін-т історії України. – К., 2010. – 150 с. (Серія «Україна. Друга світова війна. 1939 – 1945»); його ж. Українське село в 1941 – 1945 рр.: економічне та соціальне становище. Монографія / НАН України. Ін-т історії України. – Черкаси: ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2011. – 668 с.

2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. Р-27. – Оп. 17. – Спр. 8882.

3. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 62.

4. Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р-791. – Оп. 2. – Спр. 1200.

5. ЦДАВО України. – Ф. Р-27. – Оп. 17. – Спр. 11395; Спр. 11399.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21  

User

Information

Journal Content

Browse

Language