Роль українського фермерства в розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в добу непу

В. М. Лазуренко

Abstract


Проаналізовано політику держави щодо забезпечення українського села сільськогосподарськими машинами та знаряддями. Зосереджено увагу на участі фермерських господарств у поліпшенні матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва.


Keywords


техніка, знаряддя, селянство, машинопостачання, сільське господарство, реманент.

References


1. Качинский В. Молодая поросль фермерства в украинской степи / В. Качинский // Хозяйство Украины. – 1925. – № 6. – С. 98–106; Гуревич М. Вопросы современного крестьянского хазяйства Украины. – Х. : ЦСУ, 1927. – 191 с.; Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. –Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.; Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу: історико-економічне дослідження / В. В. Калініченко. – Х. : Основа, 1997. – 400 с.

2. Кооперована громада. – 1929. – № 21–22. – С. 16–17.

3. Сільський господар. – 1924. – № 7. – С. 6–7.

4. Калініченко В. В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921 – 1929 рр.) / В. В. Калініченко. – Х. : Основа, 1991. – 129 с.

5. Постанова ВУЦВК та РНК УСРР за 11 серпня 1926 р. «Про сільськогосподарський реманент, що його націоналізовано за постановою РНК УСРР за 6 квітня 1920 р. «Про облік та розподіл сільсько-господарських машин та знаряддя» // Бюлетень народнього комісаріяту земельних справ. – 1926. – Ч. 32. – С. 574.

6. Львов А. С. Потребление сельсько-хозяйственных машин и орудий на Украине в 1922 – 1923 гг. / А. С. Львов // Українська сільсько-господарська газета. – 1924. – Ч. 8–9. – С. 14–16.

7. В «Село-технике» // Бюллетень народного комисариата земледелия. – 1922. – № 13–14. – С. 85–86.

8. Уман Ю. Наші підсумки / Ю. Уман // Українське скотарство. Науково-практичний журнал. – 1928. – № 1. – С. 3–7.

9. Селянська правда. – 1924. – 22 січня.

10. Укртрестсільмаш – селу // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 26 листопада.

11. Савченко-Бельский А. А. Пути коллективизации / А. А. Савченко-Бельский // Сам себе агроном. – 1929. – № 34. – С. 1074–1076.

12. Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.

13. Сельскохозяйственная хроника // Сам себе агроном. – 1926. – № 14. – С. 447–448.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language