Реформування системи прямого оподаткування українського селянства Російської імперії в останній третині XIX - на початку XX ст.

А. І. Берестовий

Abstract


У статті проаналізовано реформи у сфері оподаткування українського селянства у 1887 – 1903 рр. Обґрунтовано, що скасування подушного податку ознаменувало остаточний поворот від старого феодального устрою до нового, що більше відповідало економічним умовам, в яких опинилася Російська імперія наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Однак, незважаючи на проведені реформи та їхні результати, селянство й надалі залишалося основним платником податків та основним джерелом наповнення бюджету Російської імперії. Зволікання царату зі скасуванням застарілої подушної системи прямого обкладання гальмувало формування спеціалізованого податкового апарату держави.


Keywords


податок, податкова політика російського царату, прямі податки, податкова система, натуральні повинності, грошові повинності, непрямі податки, недосплата, І. Вишнеградський, С. Вітте.

References


1. Жвалюк В.Р. Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / В.Р. Жвалюк. – К., 2001. – 176 с.; Справочная книга для податных инспекторов. – Спб., 1885. – 832 с.; Соколов С. Дополнение к справочной книге для податных инспекторов и их помощников / С. Соколов. – М., 1901. –162 с.; Основные задачи податного и оценочного дела: Руководство для податных инспекторов земских и городских управ по разным вопросам податного и оценочного дела / Сост. П.Г. Гаврик. – Спб., К., 1912. – 180 с.; Иноземцев А.Н. Очерки и заметки податного инспектора / А.Н. Иноземцев. – Вып.1., Златоуст. – 1910. – 94 с.; Тютчев А.П. Правила и порядок взыскания с крестьян долгов частных и казенных / А.П. Тютчев. – Спб., 1912. – 152 с.; Орлик В.М. Податкова політика уряду Російської імперії в кінці ХVІІІ – середині ХІХ ст. / В.М. Орлик: Дис. … доктора істор. наук. – Переяслав- Хмельницький, 2008. – 547 с.

2. Шацило М.К. Эволюция налоговой системы России в ХІХ веке / М. Шацило // Экономическая история: Ежегодник. 2002. – М.: „Российская политическая энциклопедия”, 2003. – С. 345-383.

3. Захаров В. История налогов в России. ІХ – начало ХХ в. / В. Захаров, Ю. Петров, М. Шацило. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2006. – 296 с.

4. Янжул И. Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах / И. Янжул. – Спб., 1895. – 532 с.

5. Шванебах П. Наше податное дело / П. Шванебах. – Спб., 1903. – 203 с.

6. Центральний державний історичний архів м. Київ (далі – ЦДІАК). – Ф. 1191. – Оп. 1. – Спр. 356. – 367 арк.

7. О подоходном налоге // Экономическая газета. – № 11. – 1905.

8. Витте С. Избранные воспоминания / С. Витте. – М., 1991. – 708 с.

9. Толкушкин А.В. История налогов в России. – М.: Юристъ, 2001. – 192 с.

10. ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 658. – Спр. 87. – 8 арк.

11. ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 656. – Спр. 28. – 26 арк.

12. ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 708. – Спр. 619. – 134 арк.

13. ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 701. – Спр. 383. – 36 арк.

14. ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 704. – Спр. 43. – 10 арк.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

20048
Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2005 9 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language