Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922 -1924 рр.

Ю. В. Котик

Abstract


Статтю присвячено малодослідженій в історичній науці темі становлення органів прямого оподаткування УССР у 1922 – 1924 рр. На підставі архівних матеріалів розкрито заходи радянської влади в Україні з формування органів прямого оподаткування в умовах проведення грошової реформи 1922 – 1924 рр.


Keywords


податки, органи прямого оподаткування, губернський фінансовий відділ, грошова реформа.

References


1. Державний архів Вінницької області (далі ДАВО) – Ф. Р-27. – Оп. 2. – Спр. 323.

2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ України) – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 252.

3. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. – 1921. – № 18.

4. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 592.

5. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. – 1922. – № 30.

6. КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. Т. 2. – К. : Політвидав України, 1983.

7. Корновенко С. В. Село. Хліб. Гроші. Податкова політика радянської влади в українському селі у період НЕПу / С. В. Корновенко, В. М. Лазуренко. – Черкаси : Ваш дім, 2004. 8. Собрание узаконений и распоряжений рабоче- крестьянского правительства. “ 1922. “ № 30.

9. Державний архів Вінницької області (далі – ДАВО). – Ф. Р-27. – Оп. 2. – Спр. 73.

10. Альский А. Наши финансы за время гражданской войны и нэпа / Альский А. “ М. : Финиздат НКФ СССР, 1925.

11. ЦДАВОВУ України – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 444.

12. КПУ в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і Пленумів ЦК. – К. : Політ. л-ра України, 1976.

13. Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо- селянського уряду України. – 1923. – № 16.

14. ДАВО. – Ф. Р-27. – Оп. 2. – Спр. 71.

15. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 1456.

16. Шевердін М. М. Податкове законодавство в УСРР у період нової економічної політики (1921–1929 рр.): дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.01 / Шевердін Максим Михайлович – Х., 2005.

17. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 1441.

18. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 1447.

19. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 2602.

20. Деревянкін Т. Денежная реформа начала 20-х годов и ее роль во введении устойчивой валюты в стране / Т. Деревянкін, Р. Толстов // Экономика Украины. – 1995. – № 12.

21. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 2602.

22. Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. Р-104. – Оп. 1. – Спр. 475.

23. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 2535.

24. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 2602.

25. ДАОО. – Ф. Р-99. – Оп. 1. – Спр. 298.

26. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 2602.

27. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 1706.

28. ДАВО. – Ф. Р-27. – Оп. 2. – Спр. 73.

29. Державний архів Полтавської області (далі – ДАПО). – Ф. Р-1503. – Оп. 1. – Спр. 473.

30. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 2535.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language