3 історії діяльності Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» (60-ті рр. XX ст.)

А. С. Білоцерківська

Abstract


Висвітлено діяльність Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова у період 60-х рр. ХХ ст. Детально проаналізовано державні рішення щодо покращення роботи установи, а також розкрито основні результати та досягнення Інституту у галузі тваринництва.


Keywords


Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова, Асканія-Нова, степ, тваринництво.

References


1. Науково-організаційні засади розвитку аграрної науки та її управління в УРСР (1962–1969 рр.): зб. док. і матеріалів / НААН, ННСГБ, ЦДАВО України, ЦДАГО України; уклад.: В. А. Вергунов, О. О. Черниш, В. І. Кучер, А. С. Білоцерківська, Н. П. Коваленко, Н. В. Маковська, О. Г. Козіна; за заг. ред. В. Ф. Петриченка; наук. ред. В. А. Вергунов. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 1464 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії». Кн. 72).

2. Крутипорох В. І. 50-річчя Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова / В. І. Крутипорох, В. П. Курган // Вісник сільськогосподарської науки. – 1969. – № 6. – С. 116–118.

3. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 1987. – Арк. 264–267.

4. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 2. – Оп. 13. – Т. 1. – Спр. 163. – Арк. 234–239. Машинопис. 

5. ЦДАВО України. – Ф. 27. – Оп. 22. – Спр. 1585. – Арк. 10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language