3 історії діяльності Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» (60-ті рр. XX ст.)

А. С. Білоцерківська

Abstract


Висвітлено діяльність Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова у період 60-х рр. ХХ ст. Детально проаналізовано державні рішення щодо покращення роботи установи, а також розкрито основні результати та досягнення Інституту у галузі тваринництва.


Keywords


Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова, Асканія-Нова, степ, тваринництво.

References


1. Науково-організаційні засади розвитку аграрної науки та її управління в УРСР (1962–1969 рр.): зб. док. і матеріалів / НААН, ННСГБ, ЦДАВО України, ЦДАГО України; уклад.: В. А. Вергунов, О. О. Черниш, В. І. Кучер, А. С. Білоцерківська, Н. П. Коваленко, Н. В. Маковська, О. Г. Козіна; за заг. ред. В. Ф. Петриченка; наук. ред. В. А. Вергунов. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 1464 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії». Кн. 72).

2. Крутипорох В. І. 50-річчя Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова / В. І. Крутипорох, В. П. Курган // Вісник сільськогосподарської науки. – 1969. – № 6. – С. 116–118.

3. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 1987. – Арк. 264–267.

4. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 2. – Оп. 13. – Т. 1. – Спр. 163. – Арк. 234–239. Машинопис. 

5. ЦДАВО України. – Ф. 27. – Оп. 22. – Спр. 1585. – Арк. 10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21  

User

Information

Journal Content

Browse

Language