Діяльність Сергія Гербеля на посаді міністра продовольчих справ Української Держави (серпень-листопад 1918 року)

Р. Я. Пиріг

Abstract


Вперше в історичній літературі досліджено діяльність міністра продовольчих справ Української гетьманської держави С. Гербеля. Висвітлено заходи з реорганізації апарату і установ Мінпроду, боротьби із спекуляцією, розширення мережі закупівельних організацій, виконання експортних зобов’язань перед Центральними державами, правового регулювання внутрішнього продовольчого ринку. Наведено нові біографічні дані про міністра.


Keywords


С.Гербель, продовольча справа, Мінпрод, уряд, закупівля зерна, експортні поставки.

References


1. http://slovari.yandx.ru

2. http://liongroup.kiev/ua/ ?p=1361

3. Скоропадський П. Спогади / П. Скоропадський. – Київ-Філадельфія,1995.

4. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф.1064. – Оп.1. – Спр.6. – Арк.173, 237.

5. ЦДАВО України.. – Ф.2196. – Оп.3. – Спр.1. – Арк.190.

6. Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією / Р. Пиріг. – К.,2008. – С.117-118.

7. ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр.7. – Арк.15.

8. Киевская мысль. – 1918. – 18 жовтня.

9. ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр.15. – Арк.1–2.

10. Андрієвська Л. Нові архівні докумети про долю міністрів останнього уряду Української Держави / Л. Андрієвська // Студії з архівної справи і документознавства. – 2004. – №12. – С.186-190.

11. ЦДАВО України. – Ф.1125. – Оп.1. – Спр. 1–6.

12. http://antiquecity.com.ua/ukr/aukcion-terra-decorum-no3/18_para-ikornic-z-gerbom-rodu-gerbel.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20

User

Information

Journal Content

Browse

Language