ЛЬВІВСЬКИЙ ЧАСОПИС «KWARTALNIK HISTORYCZNY» ЯК КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ (1918 - 1939)

Л. М. Лазурко

Abstract


У статті розкрито відображення становлення польської історичної науки міжвоєнного періоду на сторінках часопису «Kwartalnik Historyczny». Представлено процес інституціоналізації польської науки, пов’язаний з перетворенням Історичного товариства у Львові в організацію національного масштабу. Відзначено, що відкритість часопису «Kwartalnik Historyczny» для обговорення означеного ряду проблем сприяла їх вирішенню. Вивчення цих процесів дозволяє глибше пізнати як відбувалося становлення польської історичної науки після здобуття державної незалежності у 1918 р. та її подальшу організаційну еволюцію

Keywords


Інституційний розвиток, історична наука, наукова преса, Польське історичне товариство, Львів, міжвоєнне двадцятиліття

References


Halecki O. V Międzynarodowy Kongres historyczny /

O. Halecki // Kwartalnik Historycznó. – 1923. – R. 37. – S.

–266.

IV Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Poznaniu

-8 grudnia 1925 roku (Komunikat o pracach organizacyjnych)

// Kwartalnik Historycznó. – 1925. – R. 39. – S. 421–423.

Kronika IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich

w Poznaniu 6-8 grudnia 1925 roku // Kwartalnik Historycznó.

– 1925. – S. 631–669.

Kętrzyński S. Memoriał w sprawie «Kwartalnika

Historycznego» / S. Kętrzyński // Kwartalnik Historycznó. –

– R. 70. – ą3. – S.607–621.

Kondracki T. Polskie Towarzystwo Historyczne w latach

–1939 / T. Kondracki. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe

GRADO, 2006. – 417 s.

Maternicki J. Miejsce i rola „Kwartalnika Historycznego»

w dziejach historiografii polskiej / J. Maternicki // Historia

jako dialog. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej szkoły

pedagogicznej, 1996. – S. 286–288.

Modelski T. E. Towarzystwo Historyczne 1914 – 1924 /

T. E. Modelski // Kwartalnik Historycznó. – 1937. – R. 51. –

S. 41–88.

Modelski T.E. Ze wspomnień i zapisek redaktora / T.

E. Modelski // Kwartalnik Historycznó. – 1963. – R. 70. – ą3.

– S. 599–606.

Organizacja pracy historycznej w Polsce // Przegląd

Historyczny. – 1919–1920. – Serja II. – T.II. – S.305–310.

Sprawy Towarzystwa // Kwartalnik Historycznó. – 1918

– R. 32. – S.526–527.

Sprawy Towarzystwa // Kwartalnik Historycznó. – 1933

– R. 47. – S.221–223.

Statut Polskiego Towarzystwa Historycznego //

Kwartalnik Historycznó. – 1925. – R. 39. – S. 185–188.

Tyszkowski K. Polskie Towarzystwo Historyczne 1925

– 1936 / K. Tyszkowski // Kwartalnik Historycznó. – 1937. –

R. 51. – S. 89–135.

Zakrzewski S. Historjografja polska wobec wskrzeszenia

państwa / S. Zakrzewski // Kwartalnik Historycznó. – 1923.

– R. 37.289–325.

Лазурко Л. Історія освіти та шкільництва на сторінках

часопису «Історичний квартальник» у міжвоєнне

двадцятиліття / Л. Лазурко // Вісн. Черкас. ун. – Вип. 80.

Сер. «Історичні науки». – Черкаси, 2005. – С. 3–10.

Тельвак В. Організація та діяльність Краківського кола

Історичного товариства у Львові (до 1918 року) /

В. Тельвак // Дрогобицький краєзнавчий збірник. –

Дрогобич : Коло, 2004. – Вип. VIII. – С. 285–293.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language