ОБІГ В УКРАЇНІ МОСКОВСЬКИХ ЄФІМКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ: НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

В.В. Нечитайло

Abstract


У статті проаналізовано новітні дослідження з
підготовки та проведення грошової реформи
московського царя Олексія Михайловича та її наслідки
для України. Встановлено обласний район із найбільшою
концентрацією знахідок «єфімків з ознаками». Висунуто
припущення щодо потенційної імовірності виявлення у
складі скарбів фальсифікату часів побутування, або
нанесення підроблених клейм на західноєвропейські

примусового курсу «єфімка з ознаками».
Висловлено аргументацію щодо відсутності в
грошовому обігу України мідних московських грошей
крупного номіналу, а також подано об’єктивне
трактування окремих етапів грошової реформи в
Московії.
Виявлено недоліки у сучасних дослідженнях та подано
рекомендації щодо подальшого вивчення теми.


Keywords


Московія, Лівобережжя, грошовий обіг, економічна експансія, єфімок з ознаками, Олексій Михайлович Романов, антикварні підробки.

References


Шугаевский В. Дата на ефимках царя Алексея

Михайловича. Нумизматические заметки. С.-Петербург,

С. 5.-14

Шуст Р.М. Нумізматика. Історія грошового обігу та

монетної справи в Україні. Навч.пос. 2-ге вид. Київ:

Знання, 2009. 376 с.

Пухов Е.В. Монета «ефимок с признаком». Санкт-

Петербург, 2014. 136 с.

Спасский И.Г. Талеры в русском денежном обращении

-1659 годов. Сводный каталог ефимков. Ленинград:

Издательство Государственного Эрмитажа, 1960.

Махун С., Пядышев Д. Монета талер. История, стиль,

легенды, искусство граверов, портреты великих…Киев:

Украинская академия геральдики, товарного знака и

логотипа, 2014. 408 с.

Спасский И.Г. Исследований в Эрмитаже ефимков с

русской надчеканкой 1655 г. Нумизматика в Эрмитаже.

Ленинград, 1987. С. 83-90.

Руденко А.Д. Монетно-речовий клад з с. Пекарі. Вісник

Київського університету. Cepiя iсторii та права. 1967.

№ 8, вип. 1. С. 70-79.

Спасский И.Г. Каталог ефимков 1655 г. Нумизматика и

сфрагистика. Т. IV. Москва, 1971 С. 96-105.

Пухов Е.В. Неизвестный тип копеечного надчекана на

ефимках. Петербургский коллекционер. № 5 (91). Санкт-

Петербург, 2015. С. 18-19.

Бойко-Гагарин А.С. Фальшивомонетничество в

Центральной и Восточной Европе в эпоху Средневековья

и раннего Нового времени. Киев: Украинская

конфедерация журналистов, 2017. 560 с.

Спасский И.Г. Будьте внимательны, нумизматы!

Советский коллекционер. № 4. Москва, 1966. С. 81-82.

Кобринец В.А. К вопросу о «ефимках с признаками» в

Беларуси (по материалам Актовой книги Полоцкого

магистрата 1656-1657 гг.). Сборник научных трудов

«Ученые записки». Т. 18. Витебск, 2014. С. 38-44.

Коцур В.П. Талеры и ефимок с признаками в

коллекции Национального историко-культурного

заповедника «Переяслав», как источник денежного

обращения в Украине в XVI-XVIII веках. Acta Archaeologia

Lodziensia. Nr 61. Lodz, 2016. P. 77-80.

НІЕЗ «Переяслав». «Єфімок з ознаками» на

левендаальдері міста Гельдерна 16(?)2 р. Інв. № 2132.

Шостопал А. Скарби Черкащини. Черкаси: Андрощук

П.С., 2007. 120 с.

Супруненко А.Б. Исследования на Полтавщине.

Археологические открытия 1983 года. Москва: Наука,

С. 361-362.

Зразюк З.О., Стрижакова Н. Скарб

західноєвропейських на російських монет XVI – поч. XVIII

ст., знайдений біля с. Лелюхівка Новосанжарського р-ну

Полтавської обл. Тематичний збірник наукових праць.

Музей та його колекції. Київ: «ІІІ, ЛТД», 2003. С. 88-95.

Brakteaten der Stauferzeit 1138 – 1254. Detsche

Bundesbank. Frankfurt am Main, 1977. 89 s.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language