ДІЯЛЬНІСТЬ ПЛАТОНА ДОМАНИЦЬКОГО ЩОДО ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В ОЩАДНО-ПОЗИЧКОВОМУ ТОВАРИСТВІ С. КОЛОДИСТОГО (1908-1910): СПРОБА МІКРОАНАЛІЗУ

О. О. Комарова

Abstract


У статті досліджено діяльність колодянина
Платона Доманицького, який на початку кооперативної
кар’єри виконував роль доглядача Колодянського ощадно-
позичкового товариства з кооперативною крамницею
на балансі організації.
Висвітлено стан вивчення теми в українській
історіографії, ступінь її джерельного забезпечення. На
основі епістолярних джерел з’ясовано умови та
особливості діяльності Колодянської кооперативної
організації впродовж відсутності Василя Доманицького,
який перебував на вимушеному лікуванні спершу в
Закопаному (Польща), невдовзі у Аркашоні (Франція).

Проаналізовано дії його брата Платона задля владнання

критичної фінансової ситуації з селянським ощадно-
позичковим товариством впродовж 1908 1910 рр.
Визначено роль родини Доманицьких у розвитку місцевої
кооперації у зазначених хронологічних межах та
взаємозв’язок з членами товариства. Показані кадрові
прорахунки П. Доманицького, який дистанційно наглядав
за кредитним товариством, перебуваючи з 1910 р. на
військовій службі.


Keywords


Платон Доманицький, Василь Доманицький, Колодисте, ощадно-позичкове товариство, кооперативна крамниця, селянські кредити.

References


Сарбей В. Г. Національне відродження України. К. :

Видавничий дім «Альтернативи», 1999. 336 с.

Фареній І. А. Кооперативний рух у Наддніпрянській

Україні в другій половині XIX – на початку ХХ століття.

Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. 432 с.

Мицик В. Ф. Брати Доманицькі // Мицик

В. Ф. Виднокрай. К. : КВІЦ, 2010. 260 с.

Дубінський В., Комарова О. В. Доманицький у

кооперативному русі Наддніпрянської України на початку

ХХ століття // Наукові праці Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка. Історичні

науки. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2016»,

Т.24. На пошану професора В. А. Смолія. С.273-

Хоменко В. Чистий серцем. Василь Доманицький в

архівних документах // Колос Тальнівщини. 2010, 10 черв.

С.6.

Мицик В. Трудівник пера на рідній ниві // Час/Тіmе,

20 26 берез. (№12). С.11.

Пантелеймоненко А. О. Аграрна кооперація в Україні:

теорія і практика. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 347 с.

Лисенко О. В. «Просвіти» Наддніпрянської України

у Дожовтневий період. К., 1990. 34 с.

Доманицький П. Лист до Доманицького В. М.

VIII.1908 р.] Автограф. ВР ІЛ НАН України, ф.47,

спр.183, 2 арк.

Доманицький П. Лист до Доманицького В. М.

I.1909 р.] Автограф. Там само, ф.47, спр.186, 2 арк.

Доманицький П. Листівка до Доманицького В. М.

IІІ.1909 р.] Автограф. Там само, спр.187, 1 арк.

Доманицький П. Листівка до Доманицького В. М.

V.1909 р.] Автограф. Там само, спр.190, 1арк.

Доманицький П. Лист до Доманицького В. М.

Х.1909 р.] Автограф. Там само, спр.191, 2 арк.

Доманицький П. Лист до Доманицького В. М.

І.1910 р.] Автограф. Там само, спр.192, 2 арк.

Отчет за 1908 год Колодистского ссудо-

сберегательного тов-ва. Там само, спр.1000. 2 арк.

Лотоцький О. В. М. Доманицький – громадянин //

Василь Доманицький (З нагоди 15-ї річниці його смерті).

Подєбради : Вид-во «Кооперативний Фонд імені Василя

Доманицького», 1925. С.4-14.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language