ВИТОКИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ ЩОДО УКРАЇНИ

А. Ю. Чабан

Abstract


У запропонованій статті проаналізовано становлення в історичній ретроспективі наукової бази імперської ідеології Росі. Висвітлено формування українського та російського етносів. Обґрунтовано прадавність етнічних процесів на землях України. Розкрито зміст основних дискусійних питань, які вплинули на зародження імперської ідеології Росії, а також сучасні прояви імперської політики Росії щодо
України


Keywords


імперська політика Росії, наукова база імперської ідеології, етнотворчі процеси на землях України, сучасні прояви імперської політики.

References


Українська народність: нариси соціально-економічної

і етно-політичної історії. – К. : Наукова думка, 1990.

Хвойка В. Древние обитатели Поднепровья и их

культура в доисторические времена / В. Хвойка. – К., 1913.

Петров В. Походження українського народу / В.

Петров. – К., 1992.

Дашкевич Я. Основні етапи етнічної історії українців

/ Я. Дашкевич. – К. : Родовід, 1991. Національна

свідомість українців на зламі ХVI–ХVII ст. – К. : Наука і

культура. – 1993. – Вип. 26–27. – С. 44–53.

Гуслистий К. До питання про утворення української

нації / К. Гуслинський. – К:, 1967.

Смолій В. Як і коли почала формуватися українська

нація / В. Смолій, О. Гуржій. – К:, 1991.

Бромлей Ю. Очерки территории етноса / Ю. Бромлей.

– М., 1983.

Венелин Ю. О споре между южанами и северянами на

счет их россизма / Ю. Венелин. – СПб., 1832.

Костомаров М. Книга битія українського народу / М.

Костомаров. – К. ; Львів, 1921.

Рыбаков Б. Новая концепция предистории Киевской

Руси / Б. Рыбаков. – М. : История СССР, 1984. – № 1–2.

Толочко П. Древняя Русь. Очерки социально-

политической истории / П. Толочко. – К., 1987.

Шахматов А. Древнейшие судьбы русского племени /

А. Шахматов. – Пг, 1919.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language