ДУХОВНІ ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

Ю. С. Кононенко

Abstract


У статті розглянуто поняття «духовні основи. конституційного ладу», розкрито зміст його складових, досліджено підходи щодо правомірності використання
дефініції «державна ідеологія».


Keywords


Конституція, конституційний лад, духовність, ідеологія, політичний, ідеологічний плюралізм, світська держава, релігія, ідеологія державності.

References


Конституційне право України. Академічний курс : у 2

т. / ред. Ю. Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво

«Юридична думка», 2008. – Т. 2. – 800 с.

Новейший философский словарь. – Минск : Книжный

дом, 2003. – 1280 с.

Енциклопедія сучасної України. – Т.8 Дл – Дя, Додаток

А – Ґ. – 2008. – 716 с.

Тлумачний словник-довідник моральних та духовних

понять і термінів / ред. Л. Прокопенко. – Черкаси, 2006.

Козлова Е. Конституционное право России / Е. Козлова,

О. Кутуфин. – М. : Проспект, 2008. – С. 608.

Конституции буржуазных государств / сост.

В. Макалаков. – М. : Юридическая литература, 1982. –

С. 408.

Конституція України: чинне законодавство станом

на 4 вересня 2017 р. – К. : Алерта, 2017. – 80 с.

Годованець В. Конституційне право України / В.

Годованець, А. Головін. – К. : Персонал, 2011. – 384 с.

Політологічний словник / ред. М. Головатого, О.

Антонюка. – К. : МАУП, 2005. – С. 792.

Воловик В. Основні фактори становлення ідеології

державотворення / В. Воловик // Віче. – 2001. – № 12. – С.

–31.

Таран В. Ідеологія перехідного суспільства: соціально-

філософський аналіз ідеологічного процесу в

пострадянській Україні / В. Таран. – Запоріжжя : ЗЮІ

МВС України. – 2000. – 316 с.

Кузьменко Б. Правління права, політична демократія,

громадянське суспільство: перспективи інтегративної

ідеології / Б. Кузьменко // Право України. – 1999. – № 11.

Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. – № 42. – Ст.

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. –

Ст. 504.

Про політичні партії в Україні: Закон України від 5

квітня 2001 р; поточна редакція – редакція від 26.11.2016.

[Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://

zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2365-14

Философский энциклопедический словарь. – М. :

Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон

України від 23 квітня 1991р. ; поточна редакція –

визнання неконституційними положень від 08.09.2016 р.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http:/

/zakon0.rada.gov.ua/laws/show/987-12


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language