«РОСІЙСЬКА ПРОБЛЕМА» У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

З. В. Священко

Abstract


У статті розглянуто і проаналізовано вплив «російської проблеми» на міжнародні відносини після Першої світової війни, показано спроби її вирішення та їх наслідки. Наголошеноя, що «російська проблема» стала чи не єдиною, що обїєднала позиції країн-переможниць. Це було питання визнання чи невизнання більшовицької влади, яке доповнювалось питанням щодо царських боргів. Зроблено висновок, що прихід до влади в Росії більшовиків вніс суттєві корективи у розвиток повоєнних міжнародних відносин. З’явилася так звана «російська проблема», яка так і не була вирішена. У 1920-ті рр. розпочалося дипломатичне визнання більшовицької Росії, зумовлене стабілізаційними процесами у західному світі.


Keywords


міжнародні відносини, «російська проблема», більшовицький уряд, дипломатичне визнання.

References


Дюрозель Жан-Батіст. Історя дипломатії від 1919

року до наших днів. / Пер. з фр. Є. Марічева, Л.

Погорєлової, В. Чайковського. – К.: Вид. Соломії Павличко

«Основи», 2005. – 903с.

Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики.

ХХ – початок ХХІ ст.: Навч. посіб. 2-ге вид., без змін. –

К.: КНЕУ, 2008. – 368 с.

История дипломатии. Т. IIІ. Дипломатия в период

підготовки Второй мировой войны (1919 – 1939 гг.) /

Под. ред. В.П. Потемкина. – М.: Политиздат, 1945. –

с.

Европа между миром и войной. 1918 – 1939 / Редкол.:

П.О. Чубарьян и др. – М.: Наука, 1992. – 224 с.

Стариков Н.В. Ликвидация России. Кто помог

красным победить в Гражданской войне? / Н.В.

Стариков. – СПб.: Питер, 2010. – 384 с.

Ольшанский П.Н. Рижский договор и развитие

советско-польских отношений. 1921 – 1924 / П.Н.

Ольшанский. – М.: Наука, 1974. – 285 с.

Советско-германские отношения от переговоров в

Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора /

Сб. докум. Ред. коллегия: С. Дёрнберг, Х. Зайдевиц,

Н. Н. Земсков и др. – Т.2 (1919 – 1922 гг.). – М.:

Политиздат, 1971. – С. 563–566.

Попович М. Червоне століття. / М. Попович – К.:

АртЕк, 2007. – 888 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language