СЕЛЯНСТВО ЗОЛОТОНІСЬКОГО ПОВІТУ В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОТРЯСІНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ПОВСЯКДЕННІСТЬ ТА БОРОТЬБА ЗА ЗЕМЛЮ І ВОЛЮ

Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця

Abstract


У статті на основі документальних джерел та стародруків проаналізовано повсякденне життя та протестні акції селянства Золотоніського повіту Полтавської губернії в добу революційних потрясінь початку ХХ ст. На мікрорівневих засадах
охарактеризованоя земельні відносини, життєдіяльність найчисельнішої категорії тогочасного українського соціуму – селянства. Зроблено висновок про те, що
повсякденному життю селян повіту були притаманними як типові для цієї суспільної категорії риси, так і певна регіональна специфіка.


Keywords


село, селянин, повсякденність, земля, земельні відносини, посіви, охорона здоров’я, сільська освіта, соціальний конфлікт, заворушення, повстання.

References


Пономаренко М. Золотоніщина / М. Пономаренко. –

Черкаси : Обллітвидав, 1991. – 91 с.

Пономаренко М. Золотоніщина в осадах / М.

Пономаренко. – Золотоноша : [без вид.], 2001. – 74 с.

Голиш Г. М. Подорож Златокраєм. Нарис історії і

сьогодення Золотоніського району / Г. М. Голиш, Л. Г.

Голиш, М. Ф. Пономаренко. – Черкаси : Вертикаль, 2008

– 572 с.

Приложение к отчету Золотоношской уездной земской

управы за 1908 годъ. – Золотоноша : Типогр. П.

Лепского, И. Вудмана, 1909. – [296 с.].

Третья подворно-хозяйственная земская перепись въ

Полтавской губернии в 1910 г. Золотоношский уезд. –

Полтава : Электр. типогр. Г. И Маркевича, 1913. – 336

с.

Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). –

Ф. Р-4178, оп. 1, спр. 166.

Россія. Полное географическое описание нашого

Отечества / под. ред. В. П. Семенова. – СПб : Изд. А. Ф.

Девриена, 1903. – Т. 7. – 512 с.

Весник. – 1910. – 5 ноября.

Клировая книга Полтавской епархии за 1902 годъ. –

Полтава : [без издат.], 1902. – 655 с.

Центральний державний історичний архів у м. Київ

(далі – ЦДІАК). – Ф. 315, оп. 2, спр. 499.

ЦДІАК. – Ф. 322, оп.1, спр. 648.

ДАЧО. – Ф. 4178, оп. 1, спр. 162.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21  

User

Information

Journal Content

Browse

Language