СЕЛЯНСТВО ЗОЛОТОНІСЬКОГО ПОВІТУ В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОТРЯСІНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ПОВСЯКДЕННІСТЬ ТА БОРОТЬБА ЗА ЗЕМЛЮ І ВОЛЮ

Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця

Abstract


У статті на основі документальних джерел та стародруків проаналізовано повсякденне життя та протестні акції селянства Золотоніського повіту Полтавської губернії в добу революційних потрясінь початку ХХ ст. На мікрорівневих засадах
охарактеризованоя земельні відносини, життєдіяльність найчисельнішої категорії тогочасного українського соціуму – селянства. Зроблено висновок про те, що
повсякденному життю селян повіту були притаманними як типові для цієї суспільної категорії риси, так і певна регіональна специфіка.


Keywords


село, селянин, повсякденність, земля, земельні відносини, посіви, охорона здоров’я, сільська освіта, соціальний конфлікт, заворушення, повстання.

References


Пономаренко М. Золотоніщина / М. Пономаренко. –

Черкаси : Обллітвидав, 1991. – 91 с.

Пономаренко М. Золотоніщина в осадах / М.

Пономаренко. – Золотоноша : [без вид.], 2001. – 74 с.

Голиш Г. М. Подорож Златокраєм. Нарис історії і

сьогодення Золотоніського району / Г. М. Голиш, Л. Г.

Голиш, М. Ф. Пономаренко. – Черкаси : Вертикаль, 2008

– 572 с.

Приложение к отчету Золотоношской уездной земской

управы за 1908 годъ. – Золотоноша : Типогр. П.

Лепского, И. Вудмана, 1909. – [296 с.].

Третья подворно-хозяйственная земская перепись въ

Полтавской губернии в 1910 г. Золотоношский уезд. –

Полтава : Электр. типогр. Г. И Маркевича, 1913. – 336

с.

Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). –

Ф. Р-4178, оп. 1, спр. 166.

Россія. Полное географическое описание нашого

Отечества / под. ред. В. П. Семенова. – СПб : Изд. А. Ф.

Девриена, 1903. – Т. 7. – 512 с.

Весник. – 1910. – 5 ноября.

Клировая книга Полтавской епархии за 1902 годъ. –

Полтава : [без издат.], 1902. – 655 с.

Центральний державний історичний архів у м. Київ

(далі – ЦДІАК). – Ф. 315, оп. 2, спр. 499.

ЦДІАК. – Ф. 322, оп.1, спр. 648.

ДАЧО. – Ф. 4178, оп. 1, спр. 162.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language