ДОШКІЛЬНО-ВИХОВНА СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА СЕРЕДИНИ 1950-Х-СЕРЕДИНИ 1960-Х РР.: РЕАЛІЇ ПОВСЯКДЕННЯ

О. Ф. Нікілєв

Abstract


Висвітлено стан та умови, в яких доводилося функціонувати дитячим дошкільним закладам у соціально-економічних реаліях українського села середини 1950-х – середини 1960-х рр. Показано, що на селі дитячі садки були сезонного типу, весь тягар із їх утримування лягав на колгоспи. Більшість їх, через слабкість своїх бюджетів, не могла забезпечувати відповідний рівень догляду дітей. Зазначено, що відкривалися вони у непристосованих, погано обладнаних будівлях. Їхні приміщення за своєю площею абсолютно не відповідали кількості дітей, що у них перебували. Хронічно не вистачало кухонного і столового приладдя, твердого і м’якого інвентарю, постільної білизни, подушок, ковдр, ліжок, рушників, посуду, ложок, іграшок, тощо. Був обмеженим асортимент продуктів харчування, низька їх поживність, калорійність та вітамінізація. Відповідними стану роботи і матеріальної бази колгоспних дитячих закладів були виховання і догляд за дітьми. Аналізуються причини такого стану дошкільної сфери села.


Keywords


село, дитячі дошкільні заклади, соціально-культурний розвиток, соціальна інфраструк- тура.

References


Лубко І. М. Спроби аграрних перетворень М. С. Хрущова та їх вплив на українське село (1953 – 1964): автореф. дис. на здобут. наук. ступеня канд. іст. наук / І.М. Лубко. – Черкаси, 2002. – 23 c.

Марченко В.О. Повсякденне життя дітей Наддніпрянщини у повоєнні роки (1945-1950 рр.)/ В.О. Марченко // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.29. – С.185-189.

Марчук В.В. Особисті підсобні господарства в соціально-економічному житті України (друга половина 40-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.): автореф. дис. ... наук. ступеня канд. іст. наук / В.В. Марчук. – Запоріжжя, 2007. – 20 с.

Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського села. 1921 – 1991 / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський, 2000. – 303 с.

Романюк І. М. Українське село у 50-х першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І. М. Романюк. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 256 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВОВУ ) –Ф.27. – Оп.19. – Спр.5976.

ЦДАВОВУ. – Ф.582. – Оп.11. – Спр.494.

ЦДАВОВУ. – Ф.582. – Оп.11. – Спр.516.

ЦДАВОВУ. – Ф. 166. – Оп.15. – Спр.4757.

ЦДАВОВУ. – Ф. 166. – Оп.15. – Спр.1751.

Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). – Ф.1703. – Оп.1. – Спр.347.

ДАДО. – Ф. 1703. – Оп.1. – Спр.383.

ЦДАВОВУ. – Ф. 1. – Оп.15. – Спр.2012.

ДАДО. – Ф. 1703. – Оп.1. – Спр.594.

ЦДАВОВУ. – Ф. 1. – Оп.22. – Спр.153.

ДАДО. – Ф. 4960. – Оп.1. – Спр.360.

ДАДО. – Ф5932. – Оп.1. – Спр.576.

ДАДО. – Ф.5932. – Оп.1. – Спр.73.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language