СТРАВИ ЯК СИМВОЛ (З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ХАРЧУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ)

А. Ю. Чабан

Abstract


У запропонованій статті проаналізовано одну зі складових системи харчування жителів Середньої Наддніпрянщини – вживання обрядових страв, їх міфологізація. Становлення страв як символів складалося століттями на території середньої течії Дніпра, а також мало тут свої особливості, що пояснюється близькістю до Степу, дотриманням козацьких традицій та звичаїв. На жаль, сьогодні символічність страв поступово відходить у забуття. У процесі інтеграції у європейський цивілізаційний простір ця тенденція може прискоритися. Тому варто повертатися до витоків становлення української національної кухні, вживання обрядових страв календарних і родинних свят. 
Підготовлений матеріал дає нам змогу розглянути життя мешканців Середньої Наддніпрянщини із позицій повсякденної історії, землі, жителі якої в історичній ретроспективі стояли біля витоків творення українського етносу, державотворчих проц есів, зародження і еволюції українського козацтва, національно-визвольного руху.


Keywords


страви як символ, звеличування хліба, обрядові страви календарних свят, трудова, родинна та поминальна обрядовість, пісні страви.

References


Боплан Г.Л. де. Опису України. – К.: Наукова думка, 1990. – 256 с.

Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / Н.Маркевич. – К.: Титпография И. и А. Давыденко, 1860. – 280 с.

Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов иповерий / А.А.Потебня. – М.: Университетская библиотека, 1865. – 102 с.

Калиновский Г. Описание свадебных украинских простонародных обрядов / Г. Калиновский. – СПб: Типография Х.В.Клена, 1877. – 108 с.

Ящуржинский Х. Остатки языческих обрядов, сохранившиеся в малорусском погребении / Х. Ящуржинский // Киевская старина. – 1890. – № 1-3. – С.130-132.

Ящуржинский Х. Поверья и обрядность родин и хрестин

/ Х.Ящуржинский // Киевская старина – 1893. – № 7. – С.74-83.

Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні / Н.І.Здоровега. – К.: Наукова думка, 1977. – 159 с.

Воропай О. Звичаї нашого народу / О. Воропай. – К.: Оберіг, 1993. – 282 с.

Скуратівський В.Т. Український народний календар / В.Т.Скуратівський. – К.: Мистецтво, 1992. – 208 с.

Скуратівський В. Т. Український рік / В. Т. Скуратівський. – К.: Веселка, 1996. – 238 с.

Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія : Історико-етнографічне дослідження / Л. Ф. Артюх. – К.: Наукова думка, 1977. –155 с.

Конвой В. [Ел. ресурс]. – Код доступу: ukrpatriot.info/ trudova_obryadovist.htm

Давньоруський літопис. – К., Наукова думка, 1990. – 138 с.

Котляревський І.П. Енеїда / І.П.Котляревський. – К.: Дніпро, 1966. – 429 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language