«…І ТУТ Є ЖИТТЯ»: ТЮРЕМНІ БУДНІ УВ’ЯЗНЕНИХ СПІЛЧАН

О. М. Федьков

Abstract


У статті з’ясовано, що діяльність членів організацій Української соціал-демократичної спілки кваліфікувалася російським законодавством як «боротьба з існуючим суспільним ладом» і наслідком участі в ній ставали арешти та тюремне ув’язнення. Перебування у в’язниці соціал-демократи прагнули використовувати відповідно до виробленого роками світогляду та способу життя. Отримавши у тюрмі вільний час (такий суперечливий життєвий оксюморон), у перервах між допитами, спілчани вимагали повернення вилучених при арешті та потрібних для самоосвіти книг, переважно марксистського спрямування. Частина соціал-демократів використовували перебування у в’язниці для укладання законного шлюбу. Попри сумні настрої, адже їх чекало заслання або ув’язнення, революціонери не втрачали оптимізму та були налаштовані на подальшу боротьбу.


Keywords


Українська соціал-демократична спілка, арешт, тюрма, суд, самоосвіта.

References


Федьков О. Українська соціал-демократична спілка: у пошуках ідейно-політичної ідентичності / О. Федьков. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 600 с.

Анисимов Е. В. Русская пытка. Политический сыск в России XVIII века / Е. В. Анисимов. – СПб: Норинт, 2004. –

с.

Гернет М. Н. История царской тюрьмы, Т. 1–5. – М.: Госюриздат, 1951–1956.

Пенітенціарна система України: історія та сучасність: Видання до 15-ої річниці утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань / за заг. ред. канд. юр. наук О. В. Лісіцкова. – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 268 с.

Россіхін В. В. Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній) / В. В. Россіхін: автореф. дис.. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». – Харків, 2005. – 20 с.

Ягунов Д. В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання друге, перероблене та доповнене / Д. В. Ягунов. – Одеса-Черкаси, 2008. – 344 с.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАК України). – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2053. – 318 арк.

У Київі. В Лук’янівській тюрмі // Рада. – 1906. – 9 грудня. –

С. 2–3.

Андриевская К. Мои воспоминания из эпохи революции 1905 г. в Тамбовской губ. / К. Андриевская // Из эпохи борьбы с царизмом. Сборник №4. Ред. Л. Берман, Б. Лагунов. – К.: Киевское отделение Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-переселенцев, 1925. – С. 66–86.

Привет нашим пленным депутатам // Правда. – 1908. – 3 (16) октября. – № 1. – С. 4.

ЦДІАК України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1420. – 641 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 317. – Оп. 7. – Спр. 2213. – 305 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2051. – 283 арк.

Государственный архив Российской Федерации (далі – ГАРФ). – Ф. 102 ДП ОО. – 1907 г. – Оп. 237. – Д. 8, ч. 1, пр. 2. – 307 л.

ГАРФ. – Ф. 102 ДП ОО. – 1907 г. – Оп. 237. – Д. 8, ч. 3. – 70 л.

ЦДІАК України. – Ф. 276. – Оп. 1. – Спр. 72. – 345 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1858. – 453 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1859. – 554 арк.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20

User

Information

Journal Content

Browse

Language