ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХІХ СТОЛІТТІ

Н. П. Коваленко

Abstract


Встановлено, що у ХІХ ст. аграрне виробництво на українських землях відбувалось відповідно до розвитку продуктивних сил суспільства, його соціально-економічних особливостей і науково-технічного прогресу
та ґрунтувалось на пріоритетних наукових напрямках і поширенні галузевих наукових знань. Визначено, що здобутки українських вчених із розроблення ефективного господарювання знайшли своє втілення у практиці сільськогосподарських товаровиробників, як поміщиків, так і окремих селянських господарств. З’ясовано істотну перешкоду в удосконаленні аграрного виробництва, яка полягала у застосуванні недосконалих агротехнічних методів через відсутність спеціальних шкіл та розвинених поміщицьких господарств і ферм, що могли б слугувати зразком для селян.


Keywords


аграрне виробництво, особливості розвитку, галузеві наукові знання, сільськогосподарські товаровиробники.

References


Коваленко Н. П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін

у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок

ХХІ ст.): монографія / Н. П. Коваленко. – Київ : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 490 с.

Центральний державний історичний архів України (далі – ЦДІА України). – Ф.442. – Оп. 1. – Спр. 1195, ч. 1. – 208 арк.

ЦДІА України. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр.1195, ч. 2. – 207 арк.

ЦДІА України. – Ф.1958. – Оп. 3. – Спр. 793. – 84 арк.

ЦДІА України. – Ф.51. – Оп. 1. – Спр.1109. – 99 арк.

Держархів Київської області. – Ф.2. – Оп.41. – Спр.191. –

арк.

Держархів Київської області. – Ф.804. – Оп. 1. – Спр.2521. – 99 арк.

ЦДІА України. – Ф.2053. – Оп. 1. – Спр.130. – 12 арк.

ЦДІА України. – Ф.2219. – Оп. 1. – Спр.235. – 1 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп.691. – Спр.237. – 238 арк.

ЦДІА України. – Ф.500. – Оп. 1. – Спр.161. – 125 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп.533. – Спр.183. – 53 арк.

ЦДІА України. – Ф.442, оп. 540. – Спр.131. – 23 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп. 712. – Спр.420. – 388 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп.712. – Спр.424. – 415 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп. 533. – Спр.242. – 56 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп.534. – Спр.422. – 87 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп.691. – Спр.237. – 641 арк.

Держархів Київської області. – Ф.804. – Оп. 1. – Спр.120. – 56 арк.

Держархів Київської області. – Ф.804. – Оп.1. – Спр.1669. – 73 арк.

Держархів Київської області. – Ф.804. – Оп.1. – Спр.2200. – 96 арк.

Держархів Київської області. – Ф.1. – Оп. 295. - Спр.54874. – 205 арк.

Держархів Київської області. – Ф.1. – Оп.295. – Спр.65695. – 132 арк.

Держархів Київської області. – Ф.804. – Оп.1. – Спр.904. – 78 арк.

Держархів Київської області. – Ф.804. – Оп.1. – Спр.2491. – 125 арк.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language