РОЛЬ ОРГАНІВ ДПУ У РЕПРЕСИВНОМУ МЕХАНІЗМІ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНИХ КАМПАНІЙ В УСРР У 1927-1929 РР.(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ)

В. А. Сливенко

Abstract


Статтю присвячено аналізу маловивченого аспекту особливостей участі органів ДПУ у хлібозаготівельних кампаніях на Півдні України у 1927-1929 рр. На основі широкого кола джерел автором розкрито роль органів ДПУ у здійсненні силового «натиску» на село. Описано методи та заходи надзвичайного характеру, які спецслужба застосовувала для придушення протестів українського селянства.


Keywords


ДПУ, хлібозаготівлі, репресії, криза, неп.

References


Архірейський Д. В. Влада і селянство у 20-ті рр. / Д. Архірейський, В. Ченцов // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1999. – № 1–2. – С. 77–117.

Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953 / І. Г. Білас. – К.: Либідь, 1994. – 428 с.

Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР / Д. Л. Голинков / – М.: Политиздат, 1975. – 695 с.

Корновенко С. В. Державна хлібозаготівельна кампанія в Україні 1924/1925 господарського року / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов // Вісник ЧНУ. – 1997. – С.47–51.

Романець Н. Р. Репресивні механізми хлібозаготівельних кампаній 1927-1929 рр. / Н. Р. Романець // Наукові праці ЗНУ. – 2014. – Вип. 40. – С. 85–90.

Тепляков А. Переход к политике широких репрессий в деревне / А. Тепляков // Непроницаемые недра ВЧК-ОГПУ. – 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mreadz.com/read-244073/p1 (Дата звернення 22.10.2016 р.).

Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки: [монографія] / В. В. Ченцов. – Д.: АМСУ, 2010. – 479 с.

Шаповал Ю. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов – К.: Абрис, 1997. – 608 с.

Сливенко В. А. Особливості діяльності органів прокуратури УСРР у контексті проведення хлібозаготівельних кампаній 1927-1929 рр. / В. А. Сливенко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2016. – Вип. 1 (34). – С. 42–45.

Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 369.

Сливенко В. А. Еволюція більшовицьких поглядів на злочинність та правоохоронну діяльність в 1920-х рр. / В. А. Сливенко // Проблеми політичної історії України. – 2015. – Вип. 10. – С. 131–137.

Центральний державний архів громадських об’єднань – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 635.

Державний архів Управління СБУ у Дніпропетровської області. – Ф. – 1 (Р). – Оп. 1. – Спр. П–19027.

Там само. – Спр. П–17225


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21  

User

Information

Journal Content

Browse

Language