«КУРКУЛЬСЬКИЙ БАНДИТИЗМ» VS «СОЦІАЛЬНИЙ БАНДИТИЗМ»: КОНТУРИ НОВОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПАРАДИГМИ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ЕРІКА ГОБСБАУМА

О. В. Компанієць

Abstract


У статті розкрито основний зміст, проаналізовано сильні та вразливі сторони концепції «соціального бандитизму» сучасного британського історика Еріка
Гобсбаума. Зроблено спробу екстраполяції феномену «соціального бандитизму» на явище селянського опору політиці радянської влади в Українській СРР на межі 1920-х – 1930-х рр., котре кваліфікувалося тоталітарним режимом як «політичний» та/або «куркульський
бандитизм».
На основі українського випадку підтверджено висновок Е. Гобсбаума про те, що соціальний бандитизм – це не сценарій для дій у селянському середовищі, а форма селянської самодопомоги у протистоянні з «чужинцями», щоб уникнути кримінального бандитизму за певних обставин.


Keywords


«соціальний бандитизм», «куркульський бандитизм», Е. Гобсбаум, Велика селянська війна в Росії – СРСР, історіографія.

References


Slatta R. W. Eric J. Hobsbawm’s social bandit: a critique and revision / R. W. Slatta // A Contracorriente, A Journal on Social History and Literature in Latin America. – 2004. – № 1, Vol. 2. – P. 22-30.

Атоян О. Н. Воля к праву. Исследования махновщины и народного правосознания / О. Н. Атоян. – Луганск : РИО ЛАВД, 2003. – 528 с.

Михайлюк О. В. Селянство Наддніпрянської України в перші десятиліття ХХ ст. (1900 – 1922 рр.): Соціокультурні трансформації : дис. ... док. іст. наук : спец. 07.00.01. / О. В. Михайлюк. – Дніпропетровськ, 2009. – 597 с.

Hobsbawm E. Bandits / E. Hobsbawm. – New York : Pantheon books, 1981. – 181 p.

Hobsbwam E. Primitive rebels: studies in archaic forms of social movement in the 19th and 20th centuries / E. Hobsbawm. – Manchester : Manchester University Press, 1959. – 193 p.

Hobsbawm E. Social bandits: reply / E. Hobsbawm // Comparative studies in society and history. – Vol. 14. – № 4 (Sep. 1972). – P. 503-505.

Мартинов А. Ю. Ерік Гобсбаум / А. Ю. Мартинов // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 229- 231.

Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / В. В. Ченцов. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 481 с.

Морозов А. Г. Селянин-власник часів НЕПу: хто він? З історії формування класового жупеля «куркуль» / А. Г. Морозов, В. М. Лазуренко // Український селянин. – 2010. – Вип. 12. – С. 33-37.

Хобсбаум Э. Разбой как социальное явление / Э. Хобсбаум // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире : хрестоматия / сост. Т. Шанин. – М. : Прогресс : Прогресс-Академия, 1992. – С. 288-289.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language