ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА УЧАСНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В ПЕРІОД НЕПУ

О. М. Абразумова, А. Г. Морозов

Abstract


У статті проаналізовано прояви суспільно-політичної активності селян – учасників Української революції 1917–1921 року в період непу.


Keywords


Українська революція, консолідація, селянський активіст, громадська ініціатива, ОДПУ.

References


Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933 / А. Грациози ; пер. с англ. – М. : РОССПЭН, 2001. – 96 с.

Корновенко С. В. Українська революція 1917–1921 рр. : селянський фактор / С. В. Корновенко // Український селянин. – 2014. – Вип. 14. – С. 142–146.

Фареній І.А. Про правомірність концепції «Великої селянської революції» В. П. Данилова / І. А. Фареній // Український селянин. – 2014. – Вип.14. – С.162–166.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ), Ф.1. – Оп.20. – Спр.2317. – 24 арк.

Державний архів Черкаської області, Ф.Р184. – О.1. – Спр.48. – 409 арк.

ЦДАГОУ, Ф.1. – Оп.20. – Спр.2316. – 194 арк.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language