ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА УЧАСНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В ПЕРІОД НЕПУ

О. М. Абразумова, А. Г. Морозов

Abstract


У статті проаналізовано прояви суспільно-політичної активності селян – учасників Української революції 1917–1921 року в період непу.


Keywords


Українська революція, консолідація, селянський активіст, громадська ініціатива, ОДПУ.

References


Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933 / А. Грациози ; пер. с англ. – М. : РОССПЭН, 2001. – 96 с.

Корновенко С. В. Українська революція 1917–1921 рр. : селянський фактор / С. В. Корновенко // Український селянин. – 2014. – Вип. 14. – С. 142–146.

Фареній І.А. Про правомірність концепції «Великої селянської революції» В. П. Данилова / І. А. Фареній // Український селянин. – 2014. – Вип.14. – С.162–166.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ), Ф.1. – Оп.20. – Спр.2317. – 24 арк.

Державний архів Черкаської області, Ф.Р184. – О.1. – Спр.48. – 409 арк.

ЦДАГОУ, Ф.1. – Оп.20. – Спр.2316. – 194 арк.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21  

User

Information

Journal Content

Browse

Language