СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТОРГІВЛІ, ФІНАНСІВ І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: СПРОБА ВЗАЄМОДІЇ З УРЯДОМ ГЕТЬМАНА П. П. СКОРОПАДСЬКОГО

І. О. Шандра

Abstract


Влада гетьмана П. П. Скоропадського створила сприятливі умови для консолідації підприємницьких сил українських земель. У 1918 р. представницькі організації підприємців об’єдналися в Союз промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства України (ПРОТОФІС), який прагнув виробити механізми взаємодії з новою владою. Союз обстоював інтереси представників великого капіталу, вимагав гарантій недоторканності приватної власності, розвитку економіки на основі ринкових принципів, заперечував будь-які соціалістичні
нововведення. У контексті загального розвитку представницького руху в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. було закономірним прагнення економічної еліти до непорушності капіталістичного ладу в межах Української держави, а у зв’язку з крахом цієї ідеї – повернення до позицій збереження «єдиної та неподільної» країни.


Keywords


представницька організація підприємців, Союз промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства України, З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії, Всеросійське товариство цукрозаводчиків, Українська держава.

References


Енциклопедія Українознавства : Слов. частина : у 10 т. / голов. ред. В. Кубійович. – Париж – Нью-Йорк : Молоде життя, 1976. – Т. 8. – С.

Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси / Р. Я. Пиріг. – Київ : Інститут історії України, 2011. – 336 с.

К новой жизни // Горно-заводское дело. – 1918. – № 5–6. – С. 16519–16520.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (ЦДІАК), ф. 2161, оп. 1, спр. 272, 53 арк.

Шандра И. А. Дитмар Николай Федорович / И. А. Шандра // Россия в Первой мировой войне. 1914–1918 : Энциклопедия : в 3 тт. / отв. редактор А. К. Сорокин. – М. : Политическая энциклопедия, 2014. – Т. 1 : А–Й. – С. 624–626.

Съезд союза промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства Украины, состоявшийся с 15 по 18 мая 1918 года в Киеве // Горно-заводское дело. – 1918. – № 7–8. – С. 16551–16568.

ЦДІАК, ф. 2161, оп. 1, спр. 241, 28 арк.

О положении каменноугольной промышленности (Докладная записка председателя Совета Съезда горнопромышленников юга России Н. Ф. фон Дитмара председателю Совета Министров Ф. А. Лизогубу, 13 июня 1918 года) // Горно-заводское дело. – 1918. – № 9–10. – С. 16591.

Абрамов И. Современное положение Донецкого бассейна / И. Абрамов // Горно-заводское дело. – 1918. – № 9–10. – С. 16600–16603.

ЦДІАК, ф. 2161, оп. 1, спр. 235, 11 арк.

ЦДІАК, ф. 830, оп. 1, спр. 106, 2 арк.

Диманштейн Я. Воскресение из мертвых / Я. Диманштейн // Горно-заводское дело. – 1919. – № 1–2. – С. 16598–16603.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language