ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ

З. В. Священко

Abstract


Проаналізовано вплив на розвиток сільського господарства країни вступу Польщі до Європейського Союзу. Висвітлено динаміку змін, які відбулися в аграрному секторі. Обґрунтовано висновок про позитивні та негативні наслідки вступу Польщі до ЄС у контексті розвитку її аграрного сектора.

Keywords


Польща, сільське господарство, Європейський Союз, дотації, аграрна продукція.

References


Бочаров С. Наслідки вступу Польщі до ЄС для сільського господарства країни (2004 – 2007 рр.) [Електронний ресурс] / Сергій Бочаров. – Режим доступу: http:// www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php

Лисенко Л.В. Розвиток сільського господарства і сільських територій в Польщі – досвід для України [Електронний ресурс] / Л.В. Лисенко. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/5/06.pdf

Марчук Л.П. Інноваційні підходи до розвитку сільського господарства в Польщі [Електронний ресурс] / Л.П. Марчук. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/23_WP_2009/Economics/50951.doc.htm

Мащенко Є. Ю. Аналіз польського досвіду розвитку сільського господарства / Є.Ю. Мащенко // Економічні інновації. – Випуск № 60. – 2015. – Книга ІІ. – С. 7–17.

Селіванова-Зеркаль І. О. Сільське господарство Польщі: еволюція 2000-х років у вимірі європейської інтеграції / І.О. Селіванова-Зеркаль // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. – Випуск 3. 38 (110). Історичні науки. – 2014. – С. 121–127.

Яблоньска-Урбаняк Т. Сельское и пищевое хозяйство в Польше / Тереса Яблоньска-Урбаняк. – Варшава : Министерство сельского хозяйства и развития села, 2009. – 80 с.

Конституційні акти Європейського Союзу. Частина І / Упорядник Г.Друзенко; за заг. ред. Т.Качки. – К.: Юстиніан, 2005. – 512 с.

Аграрные реформы в странах Центральной и Восточной Европы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uris.org.ua/vseobschaya-istoriyag osu d arstva -i-p ra va /a g ra rn ye-refo rm y-v-stra n ah - tsentralnoy-i-vostochnoy-evropy

Могильний О.М. Конкурентні переваги аграрних секторів України та Польщі [Електронний ресурс] / О.М. Могильний, Н.А. Герасименко. – Режим доступу: http:// eip.org.ua/docs/EP_07_4_55_uk.pdf

Борщевський В. Інституційні основи суспільно-економічних і ринкових перетворень в Польщі / В. Борщевський. – Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2003. – 46 с.

Кому у Польщі жити добре? Фермерам! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.polradio.pl/5/119/ Artykul/134058

На шляху до Європейського Союзу. Досвід Польщі. – Київ : Громадська організація «Фундація «Відкрите суспільство», 2006. – 147 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21  

User

Information

Journal Content

Browse

Language