ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ НАПРИКІНЦІ 80-Х РР. ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

В. О. Кірєєва

Abstract


У науковій розвідці розглянуто особливості аграрної політики Польщі наприкінці 1980-х – на початку ХХІ ст. Схарактеризовано зміни в сільському господарстві Польщі після розвалу політичної та економічної соціалістичної системи. Визначено цілі, які були поставлені на перше місце та їх втілення у життя на шляху до економічного розвитку та стабільності. Визначено заходи польського уряду щодо євроінтеграційного курсу країни до 2004 р., з урахуванням специфіки країни та її господарства.

Keywords


аграрна політика, економічні реформи, «шокова терапія», програма модернізації, приватна власність, курс на євроінтеграцію.

References


Селіванова–Зеркаль І. О. Сільське господарство Польщі: еволюція 2000-років у вимірі європейської інтеграці / І. О. Селіванова–Зеркаль // Історичний архів. – 2015 . – Вип. 14. – С. 121–127.

Селіванова–Зеркаль І. О. З історії розвитку сільської кооперації Польщі: тенденції 1990-–2000 років / І. О. Селіванова–Зеркаль // Історичний архів. – 2015 . – Вип. 14. – С. 113–119.

Палехова В.А. Польський досвід переходу до ринку: досвід для України. // Історичний архів. – Вип. 2. – С. 62–72. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ Soc_Gum/Ians/2008_2/2-8.pdf

Аграрная реформа в странах Центрально-Восточной Европы и России (1990–2000) /РАН, Институт международных экономических и политических исследований. – М.: Наука, 2003. – 255 с.

Конституция Республики Польша. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sejm.gov.pl/prawo/ konst/rosyjski/kon1.htm

Осташко Т.О. Закономірності і особливості ринкових трансформацій в аграрному секторі країн з перехідною економікою / Т.О. Осташко // Економіка прогнозування. – 2003. – №1. – С.1–13.

Лыкошина Л.С. Политический портрет Александра Квасьневского / Л.С. Лыкошина. – М., 2001. – 72 с.

Зашкільняк Л.О. Історія Польщі від найдавніших часів до наших днів / Л.О. Зашкільняк, М.Г. Крикун. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.

Колодко В. Гжежов. Великая польская трансформация: уроки развивающихся рынков / В. Колодко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.tiger.edu.pl/aktualnosci/mir.0306.pdf

Нелеп В.М. Реформування адміністративно-територіального устрою і створення системи місцевого самоврядування в Польщі та Франції / В.М. Нелеп // Економіка АПК. – 2005. – №11. – С.56–58.

Кравчик Рафал. Распад и возрождение польской экономики / Рафал Кравчик. – М.: Из-во «Новости», 1991. – 240 с.

Плішка Т.Я. Розвиток ринку нерухомості в процесі трансформації сільського господарства Польщі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук / Т.Я. Плішка – Дніпропетровськ, 2000. – 20 с.

Transformacya spoleczno – gospodarcza w Polsce. RCSS. – 160 s.

Власов В. Сільське господарство Польщі після вступу до Європейського Союзу / В. Власов, М. Онищук, О. Овсянніков // Економіка АПК. – 2005. – №12. – С.116–121.

Шпаар Д. Реформа общей аграрной политики в Евросоюзе и ее последствия для ФРГ / Д. Шпаар, К. Беме // АПК: экономика, управление. – 2004. – №7. – С.67–68.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language