АКАДЕМІК М. В. ЗУБЕЦЬ – МЕТОДОЛОГ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗООТЕХНІЧНОЇ НАУКИ

М. В. Апостол

Abstract


Висвітлено внесок доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН М. В. Зубця у розроблення ефективних методів розведення і селекції великої рогатої худоби. Ученим розроблено методологічні основи виведення нових і вдосконалення існуючих порід у скотарстві, оцінки племінної цінності тварин, раціонального використання та збереження племінних ресурсів тощо. Як найбільший його здобуток розглянуто методику виведення української червоно-рябої молочної породи, генетичний потенціал молочної продуктивності якої відповідає рівню європейських стандартів. Окремі її концептуальні положення використано як методологічну і теоретичну основу інтенсифікації селекційного процесу в молочному та м’ясному скотарстві України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні системно-історичного підходу.

Keywords


скотарство, порода сільськогосподарських тварин, селекція, продуктивність.

References


Буркат В. П. Історичні аспекти розвитку теорії селекції у скотарстві України : монографія / В. П. Буркат, І. С. Бородай. – К. : Аграрна наука, 2006. – 584 с.

Гладій М. В. Академік М. В. Зубець – талановитий учений, організатор, політичний і громадський діяч / М. В. Гладій // Розведення і генетика тварин: міжвід. тем. наук. зб. / НААН, ІРГТ. – Вип. 49. – К., 2015. – С. 6–13.

Єфіменко М. Я. Зубець Михайло Васильович / М. Я. Єфіменко // Вчені-селекціонери у тваринництві / УААН; наук. ред.: М. В. Зубець, В. П. Буркат. – К. : Аграрна наука, 1997. – С. 59–62. – («Українські вчені-аграрії ХХ ст.»; кн. 1).

Полупан Ю. П. Академік Михайло Васильович Зубець (спогади про Вчителя) / Ю. П. Полупан // Зубець Михайло Васильович : бібліографічний покажчик наукових праць за 1966–2012 роки. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – С. 68–75.

Зубець Михайло Васильович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2012 роки / НААН, ННСГБ, ІРГТ; уклад. В. А. Вергунов, М. М. Зубець, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, І. С. Бородай, Л. А. Кириченко ; наук. ред. В. А. Вергунов. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – 372 с. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

Зубець М. В. Основні концептуальні засади новітньої вітчизняної теорії породоутворення / М. В. Зубець, В. П. Буркат // Розведення і генетика тварин : міжвід. тем. наук. зб. – Вип. 36. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 3–10.

Зубец М. В. Принципы создания красно-пестрой молочной породы (теоретические основы, методы селекции, организационные мероприятия) / М. В. Зубец, В. П. Буркат // Быки-производители, используемые при выведении красно-пестрой молочной породы крупного рогатого скота: каталог. – К., 1986. – Вып. 2. – С. 3–14.

Методические рекомендации по реализации программы выведения красно-пестрой молочной породы крупного рогатого скота в хозяйствах Украинской ССР / В. П. Буркат, М. В. Зубец, А. П. Кругляк, А. Ф. Хаврук. – К., 1982. – 26 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language